skillestrek
Header http://www.pluto.no
Forsiden innhold om KulturSpeilet omtaler

Museet for samtidskunst 16.6. - 30.9.2001
Robert Adams: Places - People
Dag Alveng: Sommerlys
(omtale lagt ut på nettet 17.6.2001)
Kjell_Moe.jpg
av Kjell Moe

Robert Adams og Dag Alveng


Robert Adams: Our Lives and Our Children (1981)


Robert Adams: The Pawnee National Grassland (1988) fra serien Perfect Times, Perfect Places


Dag Alvdeng: Furuskog

Det har kanskje vært hensikten at disse to fotografene skulle utfylle hverandre, Robert Adams med sine likesom småbilder og Dag Alveng med sine enorme orgier av lys i sine svart-hvitt fotografier fra Koster.

Men både motivene, størrelsene og ikke minst interessen for bildene er så vidt forskjellige som det går an å komme. Riktignok gjengir Adams store naturscener i sine minimale bilder, men gjenkjenneligheten hos Alveng blir likevel en langt annet.

Så er det en trøst at den amerikanske veteranfotografen har skrevet en artikkel i den boka med Alvengs bilder som lanseres i forbindelse med utstillingen: "Kunstnere tar ikke ferie. For dem er arbeidet en glede," sier han.

Robert Adams er i dag en av verdens mest anerkjente fotografer. Han er nå 64 år og fra det amerikanske Vesten, noe vi ser gjenspeilt i de brede landskapspanoramaene og store slettene han gjengir. Men han viser landskapet og menneskene i og rundt det som en helhet. Landskap er ikke noe i seg selv, det er der slik vi mennesker har brukt det og formet det gjennom århundrene.

Denne utstillingen består av fem store serier som er fra de siste 25 år. Mest besnærende er bildet av den lille gutten i det merkelige lyset i småbyen nær et kjernefysisk våpenfelt i USA.

Langt mer gjenkjennelig er Dag Alvengs bilder fra Koster. Her møter vi kystlandskapet i sommerlyset, besnærende og fengslende. Vi kjenner oss igjen i disse motivene og fascineres av den måten Dag Alveng har fanget lyset.

Her er både mennesker og natur gjengitt. Men lyset spiller likevel hovedrollen. Det folder seg ut gjennom lav sol i furuskog, over lyngheier, i nakne fjellpartiet mot havet og over husene og menneskene.

Dette er fotografi på det ypperste.

En unnskyldning må vi likevel bære fram. De gjengitte bildene her har måttet tåle automatikk-korrigeringer fra scannere og fotoprogram. Men rikdommen i dem ser man best ved å betrakte dem slik kunstnere har villet presentere dem på selve utstillingen .

Begge utstillingene skjer i samarbeid med Sprengel Museum, Hannover.

 

Kjell Moe
kulturspeilet@pluto.no