annonser her
www.pluto.no - kulturkanalen
Du kan også søke etter teaterstykker, dramatiker, skuespillere m.m. Søk:

Nasjonalmuseet Museet for Samtidskunst 15.10.2009 - 3.1.2010
Alloras & Calzadilla
(omtale lagt ut på nettet 17.10.2009)

av Kjell Moe
Allora & Calzadilla

Engasjert politisk kunstner: Jennifer Allora foran installasjonen Sediments, Sentiments. Foto: Kulturspeilet


En ruvende installasjon

Jennifer Allora og Gulliermo Calzadilla er et kunstnerpar som har tilhold på Puerto Rica. Den ene er født i USA, den andre på Kuba. De har arbeidet sammen i mer enn ti år. Nasjonalmuseet presenterer nå den første utstillingen med dem her hjemme.

De er begge sterkt politisk engasjert og selve uttrykket for mye av deres arbeider er direkte politisk. De sier at de vil ta opp forhold som har med makt og maktbruk å gjøre. Særlig gjelder dette militærmakt og særlig gjelder det USA.

På denne utstillingen uttrykker de dette med en kjempeinstallasjon, filmer og fotografier. Sediments, Sentiments (Figures of Speech) er hovedverket på denne utstillingen og det tar et helt hovedrom. Det er en blanding som gir assosiasjoner i retning av bombete ruiner, isfjell og skraphaug. Huler og grotter peker i retning av fjell. Verket skal framføres med lyddeler hvor utdrag politiske taler skal framføres.

En hel langvegg er viet fotografier, Land Mark (Foot Prints). Verket er en protest mot hvordan amerikanske myndigheter har tatt seg til rette på øya Vieques. Kynisk har de ødelagt miljøet og leveforholdene på øya med prøving av militærutstyr, bomber og kjemikalier. Sivil motstand og sterke protester og lokale aksjoner har resultert i at deler av øya nå er blitt et naturreservat. Bildene viser fottrykk i sanda hvor hvert enkelt sålavtrykk har etterlatt seg et budskap.

Filmer på denne utstillingen viser også denne lokale motstanden, en fisker som kjører rundt med en påhengsmotor festet til et bord som er snudd og en aktivist som kjører moped med en trompet festet til eksosanlegget.

Jennifer Allora og Gulliermo Calzadilla eier et uttrykk hvor det politiske engasjementet er drivkraften. Dette gjør utstillingen oppleves som frisk og nyskapende. En føler rett og slett at det dype engasjementet de har er det klart overstrålende med denne utstillingen.


Kjell Moe

[Bøker] [Opera] [Konserter] [CD'er] [Utstillinger] [Ballett/dans]

Kulturspeilet - post: K. Moe Schweigaardsgt. 94 D N-0656 OSLO

Spørsmål om redaksjonelt stoff, artikler mv. rettes til
Kulturspeilet@pluto.no, tlf. red. 9075 7392
Spørsmål vedr. annonser, linker mv., rettes til salg@wit.no