skillestrek
Nasjonalgalleriet til 25.2.2001
Finsk grafikk - blant andre Pentti Kaskipuro, Outi Heiskanen, Ulla Rantanen, Marja Strömmer
og Elina Luukanen
(omtale lagt ut på nettet 9.2.2001)

av Grete Nordtømme

Finsk grafikk


Marja Strömmer: Oppløsning, 1998

Museets grafikksamling består for en stor del nordisk grafikk. Denne utstillingen viser ca. 60 arbeider utført i ulike grafiske teknikker. Disse er innkjøpt i løpet av de siste årene men dekker et stort spenn av finske grafikere i ulike aldre, som er representert med fra ett til ti arbeider hver.

De fleste arbeidene er i sort-hvitt med enkelte unntak i farver og i formater 30 x 40, noen større, noen mindre.

Uttrykket er variert men de fleste motivene er figurative og spenner over stilleben, interiører, portretter og landskapsbilder. Vi ser også eksempler på abstrakte motiver.

Gjennomgående ser vi her hvor dyktige de forskjellige kunstnerne er og det gir en forklaring på hvorfor finsk grafikk etter et oppsving i 60- og 70-årene ble kjent utover landets grenser.

Enkelte bilder viser også innslag av humor, lekenhet og absurde innslag.

 

Grete Nordtømme