skillestrek
Header http://www.pluto.no
Forsiden innhold om KulturSpeilet omtaler

Stenersenmuseet 30.8. - 14.10.
Patrick Huse - Penetration, tegning, maleri, fotografi, video
(omtale lagt ut på nettet 12.8.2001)
Nordtoemme4.jpg
av Grete Nordtømme

Patrick Huse - fra landskap til natur


Patrick Huse


Patrick Huse: Close Up

Patrick Huse har i løpet av de siste ni årene arbeidet med et større prosjekt med samle-tittelen Nordiske landskap. Første del ble presentert i 1994, den andre kalt Rift, ble vist på Henie-Onstad senteret i 1998. Den avsluttende delen blir nå vist på Stenersen-museet og har undertittelen Penetration, dette i betydningen å trenge gjennom naturens funksjon i vår oppfatning, både kulturelt, tradisjonelt og som motiv.

De som har sett andre bilder av ham fra tidligere utstillingen vil her erfare at han arbeider videre innen dels de samme temaer, men har utvidet rammene. Utstillingen går over flere etasjer, de to nederste og består av 15 arbeider, malerier, videoarbeider, stålgraveringer, digitalt foto og papirtrykk samt et lengre intervju hvor Holger Kofoed drøfter flere temaer og spørsmål angående tidligere og moderne kunstuttrykk med Huse.

Huse viser i sine store malerier i formater opp til 190 x 600 en uhyre nennsomhet i utførelsen av detaljer og i sin bearbeidelse av billedflaten. I de fleste maleriene bruker han dempete farver i grå-brune nyanser, et unntak er Close Up i glødende rød-gule, orange og dyprøde farvenyanser som beskriver et brennende lavafelt. Det er interessant å registrere at måten motivene blir bearbeidet på gjør at perspektivet beveger seg hos tilskueren.

Huse benytter seg av andre materialer i tre bannere med digital print på silke (500 x 420) samt trykker på papir og viser fotoserier og vidoen Perpetual Motion som er visualisering av lyder i naturen. Et annet verk består av 18 blokker i stål, 16 x 14, med små tankevekkende tekster gravert inn.

Installasjonen River Bed/Running Water, et maleri med en videoskjerm på motsatt vegg, har en sugende innvirkning på tilskueren når man står nær skjermen. Man føler man flyter med vannet.

i de siste årene påpeker Huse i sitt intervju med Kofoed, har han meget bevisst valgt å arbeide med personer som arbeider på andre felt enn bildende kunst. Dette har han opplevd meget inspirerende og utviklende og som han har planer om å fortsette med. Han presiserer at han ikke har noe ønske om å være en isolert kunstner som bare er egosentrisk opptatt av sitt eget uttrykk.

Utstillingen skal senere til Trondheim og Reykjavik.

Det gies også ut en bok med essays av flere andre som har hatt et samarbeidsforhold med Huse.

 

Grete Nordtømme