www.pluto.no - kulturkanalen
Du kan også søke etter teaterstykker, dramatiker, skuespillere m.m. Søk:

Stenersenmuseet 14. oktober 2005 - 1. januar 2006
"[59º54'49"N - 10º43'44"E] Meeting Point" (Point de rencontre)
Kader Attia, Ammar Bouras, Yto Barrada, Ben Benaouisse Mohamed, Nadia Benbouta, Mounir Fatmi, Zineb Sedira, Hans Hamid Rasmussen
(omtale lagt ut på nettet 15.10.2005)
Anne_Lise5.jpg
av Kjell Moe
Møtested

Mounir Fatmi, "L'évolution ou la mort", 2004
En kan gjøre seg mange tanker ved denne utstillingen. Her har man knyttet sammen kunstnere som alle har bakgrunn fra Maghreb-området i Nord-Afrika. Noen av dem er kjente navn, også for oss, og noen har også blitt vist på Venezia-biennalen og andre steder.

Inntrykket en kanskje får seg til å begynne med forsvinner til det motsatte etter å ha møtt den kunsten som presenteres. Her er malerier, fotos og installasjoner. Alle bærer preg av engasjement. Det er ikke kunstnere som er opptatt av sin egen sjel og navle, som her i Vesten. I den grad navlen er med i kunsten, lar den seg gjenspeile i slike innretninger som vi finner på bildet til Mounir Fatmi: L'évolution ou la mort. Dette er den virkelighet som mange i araberlandene i dag står ovenfor. 

Men det er mer: det handler om kvinnenes stilling i det muslimske samfunn, innvandring, fattigdom, sensur, tabu og forbud knyttet til seksualitet og kjønnsroller. Det handler også om retten til å ytre seg. Disse spørsmålene angår de langt fleste. Flere av arbeidene er laget av kvinnelige kunstnere.

Vi lar derfor vår første spontane innvending falle. I stedet går vi inn på bildene og lar de tale. Det første som slår en er Nadia Benboutas tre store collager Amalgame 1 - 3. Lett håndfaste ting observeres i bildene, de vekker gjenkjennelighet og skaper assosiasjoner.

Disse tre bildene lager sammen med de øvrige verkene et uttrykk som er mangefattet, men også til tider sterkt. Det viktigste med en slik utstilling er at man må rydde unna egne fordommer. Da er litt av hensikten oppnådd.

Kjell Moe
kulturspeilet@pluto.no

[Bøker] [Opera] [Konserter] [CD'er] [Utstillinger] [Ballett/dans]

Kulturspeilet - post: K. Moe Schweigaardsgt. 94 D N-0656 OSLO
Pluto.no

Spørsmål om redaksjonelt stoff, artikler mv. rettes til
Kulturspeilet@pluto.no, tlf. red. 9075 7392
Spørsmål vedr. annonser, linker mv., rettes til salg@wit.no