www.pluto.no - kulturkanalen
Du kan også søke etter teaterstykker, dramatiker, skuespillere m.m. Søk:

Munchmuseet 15.10.02 - 15.01.03
Edvard Munchs Livsfrise hos Blomqvist 1918. En rekonstruksjon
(omtale lagt ut på nettet 13.12.2002)
Nordtoemme4.jpg
av Grete Nordtømme
Livsfrisen

Vampyr på stranden


Madonna, fra 1894

Den verdenskjente norske maleren Edvard Munch hadde stilt ut en rekke anledninger i flere år men først med den store mønstringen som åpnet hos Blomqvist Kunsthandel i Kristiania i 1918, presenterte han betegnelsen Livsfrisen.

Han hadde allerede i en årrekke delt bildene sine inn i undergrupper og frisen presenteres under undertitler Kjælighetens spiren, Kjærlighetens blomstring og oppløsning, Livsangst og Død. Han uttalte at denne frisen var et dikt om livet, kjærligheten og døden. Det sto i sammenheng med bilder helt tilbake til 1880-årene.

Frisen inneholder flere av Munchs mest kjente bilder, blant annet Madonna, en versjon av Skrik og Vampyr på stranden. Disse bildene fyller nå en hel sal på Munchmuseet. De er hengt høyt på veggene slik de opprinnelig ble montert.

Under disse bildene var det en rekke skisser, akvareller og grafiske arbeider som dels var selvstendige, dels kunne sees på som forarbeider til maleriene. Disse er nå vist i et eget rom på grunn av behov for andre lysforhold. I tillegg vises en del dokumentarstoff, blant annet fotografier fra andre utstillinger og atelieret.

Denne monteringen innehar en del av de opprinnelige bildene men også bilder som er senere versjoner. Dette gir et unntrykk av tidsperspektivet samt Munchs maleriske utvikling. For de som kjenner Munchs arbeider godt vil derved oppleve nye bilder.

Det er fint å se Munchs bilder satt sammen igjen på denne måten. Det gir oppfordring til refleksjon og ettertanke.


Grete Nordtømme


Pluto.no

Spørsmål om redaksjonelt stoff, artikler mv. rettes til
Kulturspeilet@pluto.no
Spørsmål vedr. annonser, linker mv., rettes til salg@wit.no