annonser her
www.pluto.no - kulturkanalen
Du kan også søke etter teaterstykker, dramatiker, skuespillere m.m. Søk:

Kunstindustrimuseet 10.5. - 23.8.2009
Norway Says 10
(omtale lagt ut på nettet 10.5.2009)

av Kjell Moe
Ja, vi vil!

Magasinholder


Sofa Break


Pepper- og saltbøsser

Det er optimisme og ungdommelig ståpåhumør som preger de unge designerne Espen Voll, Andreas Engesvik og Torbjørn Anderssen i Norway Says. De to førstnevnte opprettet Norway Says etter en fest for ti år siden. De hadde ambisjoner, de stilte seg djerve mål og var ikke redde for å si fra. Og målene ble også nådd. Bare det å si åpent og høylydt at man innen tre år skulle være i Milano var uhørt her i vår lille andedam. Men i 2000 etter bare et år gjorde de suksess på Salone Satellite Triennale i Milano.

Siden den tid har de mottatt en rekke priser både her hjemme og i utlandet. Det er ikke for mye sagt at de har satt norsk design på kartet. Gjennom sin djerve satsing - og sitt urop Ja, vi vil! - har de skapt begeistring som har trukket andre med seg.

De skaper helt enkle designprodukter som både har en funksjonell verdi og appelerer til det estetiske. Gjenstandene skal ha et poetisk uttrykk for å si det slik. Bare navnet på desoigngruppen er som en fanfare: Vi vil noe! Vi er fra Norge og det er vi stolte av!

Kunstindustrimuseet viser nå en utstilling med noen av deres nyeste produkter. Vi ser også noen av deres mest kjente gjenstander gjennom årene. Det er et lite apropos i finanskrisetider som dette, denne designgruppen har ført til en ikke liten revitalisering av tradisjonell industri, flere fabrikker rundt i landet har fått et nytt liv, og de er dermed med på å føre vår kulturarv videre.

Du får mange aha-opplevelser når du ser denne utstillingen. Bøyde treverk er av dem, hvor utrolig det enn høres så er slike produkter som vi er godt kjent med i dag virkelig kompliserte å få til bare for få år siden! Men framfor alt slåes du av det som preger denne gruppen helt fra starten av, et trekk som går igjen i alle gjenstandene: de er unge og de vil noe!

Kjell Moe
[Bøker] [Opera] [Konserter] [CD'er] [Utstillinger] [Ballett/dans]

Kulturspeilet - post: K. Moe Schweigaardsgt. 94 D N-0656 OSLO

Spørsmål om redaksjonelt stoff, artikler mv. rettes til
Kulturspeilet@pluto.no, tlf. red. 9075 7392
Spørsmål vedr. annonser, linker mv., rettes til salg@wit.no