skillestrek
Header http://www.pluto.no
Forsiden innhold om KulturSpeilet omtaler

Galleri Dobloug 6. - 28.10. 2001
Solrunn Rones og Liv Ørnvall
(omtale lagt ut på nettet 11.10.2001)
Kjell_Moe.jpg
av Kjell Moe

Solrunn Rones og Liv Ørnvall


Solrunn Rones


Liv Ørnvall: Karens (2001)

I forbindelse med Solrunn Rones' (1951) 50-års feiring markeres dette med en utstilling som omfatter 40 akvareller som er utført i løpet av de siste par årene. De er i formater opp til 109 x 80.

Solrunn Rones arbeider også med utsmykkingsprosjekter. Hun har en bakgrunn i landskapsmotivet men disse er stiliserte mot det abstrakte. I mange av titlene kan vi se dette.

Det som er iøynefallende med hennes motivbruk er farvebruken som bygger opp motivene i sine ulike sammenstillinger og sammmenstrømminger.

Solrunn Rones har stilt ut siden 1981 og er representert i offentlige gallerier og samlinger. Hun har også tidligere stilt ut i Galleri Doboug to ganger.

Liv Ørnvall (1947) har siden 1981 hatt en rekke utstillinger i Galleri Dobloug. Hun viser her 24 malerier i olje i formater opp til 134 x 266. De er malt i løpet av de siste par årene.

Dette er malerier hvor hun viderefører sin motivkrets som i hovedsak viser små hvitkledte stiliserte kvinneskikkelser bakfra i kontrast til ødslige ofte mørke interiører hvor jordfarvene er dominerende. Av titlene opplever en en type avventende tilbakeholdenhet - noe som ikke blir fremmed/virkeliggjort. Dette gir rom for flertolkninger og refleksjon.

Enkelte av motivene har en tilnærmet organisk bagrunn som skaper en type bevegelse.

 

Kjell Moe
kulturspeilet@pluto.no