skillestrek

Galleri Haaken 25.4. - 22.6.2001
Knut Rose - retrospektivt
(omtale lagt ut på nettet 22.5.2001)

av Grete Nordtømme

Knut Rose


Alle bildene er av Knut Rose

Knut Roses bilder vises nå på en retrospektiv utstilling som omfatter 20 malerier i formater opp til 144 x 198.

Syv av disse bildene er nye, fire fra 70-åreme, tre fra 80-årene og fem fra 90-årene. Syv av bildene er i privat eie slik at dette gir en sjelden anledning til å se disse.

De som kjenner Knut Roses bilder fra tidligere utstillinger vil her se at i løpet av disse 25 årene kan man følge de gjennomgående hovedtrekkene i hans motivkrets.

Rose har sin utpregete karakteristiske uttrykksmåte både maleteknisk, følelsesmessig og i motivområde. Hans spesielle amorfe dels utflytende menneskeliknende skikkelser i sammenstillinger med dyr og andre formelementer i billedflaten gir flertolkelige assosiasjoner. I mange av bildene er det to - tre menneskeskikkelser i varierende størrelse som skaper spenning.

Ofte bruker han mørke farver som bakgrunn for sine lysere skikkelser som står i kontrast til disse. Andre ganger benyttes sterke mere lysende farver.

Roses bilder blir som en flytende drømmeverden hvor en umiddelbart blir medskapende.

Knut Rose er en av våre mest kjente samtidskunstnere. Han har stilt ut en rekke ganger i løpet av årtier og er representert i museer og institusjoner både i Norge og utlandet.

Grete Nordtømme