annonser her
www.pluto.no - kulturkanalen
Du kan også søke etter teaterstykker, dramatiker, skuespillere m.m. Søk:

Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design
Nasjonalgalleriet 01.02- 11.05.08
Oppdagelsen av fjellet
(artikkel lagt ut på nettet 6.2.2008)

av Anne-Lise Heitmann
TIL FJELLS MED NASJONALGALLERIET

Nærøydalen med Jordalsnuten av Carl Peter Lehmann
Foto: Morten Thorkildsen/Nasjonalmuseet


Bjønnstigvarden, Aurlandsdalen, av Johannes Flintoe
Foto: Jacques Lathion/Nasjonalmuseet


Sett gjenniom Flintoes kosmorama, foto: Jan Auning


Joachim Frichs store malerier fra Oscarshall inngår i utstillingen. Til høyre bak seniorkurator Nils Messel ses "Norangfjord på Sunnmøre" fra 1850, foto: Jan Auning

Frem til midten av mai kan publikum dra til fjells med Nasjonalgalleriet. Hvem har ikke tenkt på hvordan det må ha vært å vandre i fjellet i forgagne tider? Langt tilbake i Norgeshistorien har det fantes stier og tråkk som transportveier over den norske fjellheimen, men hvem gjorde dem kjent for folk flest som turist- og naturopplevelser?

Tidlig på 1800-tallet fantes det verken fotomuligheter eller massemedier som kunne formidle den utilgjengelige fjellheimen. Den eneste måten folk flest kunne lære om nytt landskap på, var gjennom det som var tegnet eller malt. Napoleon hadde alltid kunstnere og tegnere med seg på sine felttog for å lage skisser av situasjoner og oppdagelser, og mange fikk opplæring i å tegne i det militæret. Skisser og grafiske trykk ble det første møte med fremmede land og kulturer.

Rundt 1820 begynte norske kunstnere å begi seg på oppdagelsesreiser til fjells sammen med kartografer, geologer og botanikere. Det var ofte strabasiøse oppdagelsesreiser som krevde både god fysikk og utholdenhet. Nasjonalgalleriet har samlet et vell av materiale fra denne pionertiden, fra kart, skisser og tegninger til staselige malerier, som viser såvel en spennende vitenskapshistorisk som en kulturhistorisk side.

J.C. Dahl, Johannes Flintoe, Johan Fredrik Eckersberg, Thomas Fearnley, Joachim Frich og Hans Fredrik Gude er kunstnere som er representert på denne utstillingen, og som alle er kjent for sine arbeider fra denne tiden. Forskjellen på disse kunstnerne var at mens noen av dem malte monumentale malerier som skulle henge i slott eller private hjem, var for eksempel Flintoe en kunstner som var opptatt av at hans kunst skulle formidle fjellet til flest mulig mennesker. Han reiste rundt i Norge og viste alle som ville se hvilke motivskatter og naturopplevelser som fantes i fjellheimens kneisende fjelltopper, fosser og isbreer. For å gjøre opplevelsen mest mulig levende og tredimensjonal for publikum, lagde han såkalte kosmorama-utstillinger, der man kunne titte inn på maleriene gjennom et hull og linser i et titteskap. Nasjonalgalleriet har gjenskapt noen slike titteskap, sannsynligvis for første gang på 150 år.

Joachim Frichs seks store fjellmalerier som vanligvis henger på Oscarshall på Bygdøy er med på utstillingen. Oscarshall er for tiden under restaurering, og bildene ble i sin tid bestilt av kong Oscar 1.

Før man besøker utstillingen OPPDAGELSEN AV FJELLET, vil mange ha stor glede av å besøke Nasjonalgalleriets flotte nettside om utstillingen på linken http://mikro.nasjonalmuseet.no/oppdagelsen/.

av Anne-Lise Heitmann
[Bøker] [Opera] [Konserter] [CD'er] [Utstillinger] [Ballett/dans]

Pluto.no

Spørsmål om redaksjonelt stoff, artikler mv. rettes til
Kulturspeilet@pluto.no
Spørsmål vedr. annonser, linker mv., rettes til salg@wit.no