www.pluto.no - kulturkanalen
Du kan også søke etter teaterstykker, dramatiker, skuespillere m.m. Søk:


Oslo Sentralstasjon 15.3. - 26.4.2002
Steffen Kverneland: Ibsen-karrikaturer
(omtale lagt ut på nettet 16.3.20.06)
Anne_Lise5.jpg
av Kjell Moe
Ibsen på Oslo Sentralstasjon

Ibsen i uvante positurer på Oslo S, foto: Kulturspeilet
Ibsen-året er i gang og markeringen av 100-års dagen for den store mesterens død vil merkbart bli trappet opp i tiden framover.

I denne anledning stiller Steffen Kverneland i samarbeid med NSB og dets prosjekt Rom for kunst ut store Ibsen-karrikaturer på sentralstasjonens fasade. Han er kjent for sine tegninger og særlig tegneserier i treffende og satirisk stil.

De enorme Ibsen-karrikaturene er av en slik størrelse at de vanskelig kan unngåes å bli lagt merke til. Steffen Kverneland fornekter seg ikke, det er Ibsen i strutteskjørt og annet slik vi neppe er vant til å forholde oss til ham. Slikt varmer i et jubileumsår som altfor lett kan bli en høytidelig og fornem markering.

Kjell Moe
kulturspeilet@pluto.no

[Bøker] [Opera] [Konserter] [CD'er] [Utstillinger] [Ballett/dans]

Kulturspeilet - post: K. Moe Schweigaardsgt. 94 D N-0656 OSLO
Pluto.no

Spørsmål om redaksjonelt stoff, artikler mv. rettes til
Kulturspeilet@pluto.no, tlf. red. 9075 7392
Spørsmål vedr. annonser, linker mv., rettes til salg@wit.no