www.pluto.no - kulturkanalen
Du kan også søke etter teaterstykker, dramatiker, skuespillere m.m. Søk:


Naturhistorisk museum 17.10.2007 - mai 2008
Naturens former - natur/kunst - kunst/natur
(omtale lagt ut på nettet 18.10.2007)

av Kjell Moe
Natur og kunst

Alle fotos: Kulturspeilet


Kulefisk


Formløst: rent kobber

Med bruk av ordet 'kunst' blir dette en villedende utstilling - hvis du går på den for å få en kunstopplevelse. For utstillingen holder seg trygt innen det forklarende og akademiske. Her er ingen spenstige sprang som får deg til å juble over hvordan naturen inspirer kunsten - eller omvendt. Eller rett ut sagt: hvordan naturen i seg selv er den største kunstopplevelsen av dem alle.

I stedet skal utstillingen vise hvordan naturen skaper det vi kan kalle 'kunstverk' i kraft av seg selv. Derfor presenterer utstillingen med en rekke eksempler noen av de viktigste formene - også ikke-former, de amorfe - som forekommer. Dette kan være illustrerende og opplysende for alle. Og museet går neppe utover seg selv ved å vise annet enn det som inngår i en skoleklasses elementære læringsrunde.

Spiralen og kulen er to av de viktigste formene vi ser i naturen. Disse kan sannsynligvis spores helt tilbake til vår begynnelse, solsystemet er en spiral som først var tett som en kule og siden slynget utover i verdensrommet - slik som vår galakse og andre galakser vi etterhvert har fått kjennskap til. Men vi kan også se spiralen i naturen, slyngplanter som vokser oppover og utover, sneglehuset og ikke minst DNA-molekylet som er grunnlaget for alt liv.

Kulen er også en grunnleggende form. Vår klode likesom alle andre kloder vi kjenner til har denne formen. Egget er rundt, også det som er inne i oss. Interessant er det at steinaldermenneskene tegnet solhjulet som symbol på livets hjul og årets syklus.

Naturen og alle dens former har alltid vært til stor inspirasjon for kunstnere. Det ser vi av alle de store verk som er blitt til opp gjennom den menneskelige historie.

Men om du føler at denne utstillingen blir for mye skolemester behøver du ikke gå lenger enn rett utenfor museets fire vegger. Her vil du oppleve naturen med alle sine storslagne former. Utstillingen vil slik sett gi deg et grunnlag for å oppleve naturen - og kunsten.

Eller gå rett og slett i Universitets Aula og opplev Solen på nytt!

Kjell Moe
kulturspeilet@pluto.no
[Bøker] [Opera] [Konserter] [CD'er] [Utstillinger] [Ballett/dans]

Kulturspeilet - post: K. Moe Schweigaardsgt. 94 D N-0656 OSLO

Spørsmål om redaksjonelt stoff, artikler mv. rettes til
Kulturspeilet@pluto.no, tlf. red. 9075 7392
Spørsmål vedr. annonser, linker mv., rettes til salg@wit.no