www.pluto.no - kulturkanalen
Du kan også søke etter teaterstykker, dramatiker, skuespillere m.m. Søk:

Nasjonalmuseet Kunsthallen på Tullinløkka 20.01.-18.03.2007
Eero Saarinen: Framtiden tar form
(omtale lagt ut på nettet 21.1.2007)

av Kjell Moe
Framtiden tar form

Et 'forargelsens hus' på Drammensveien

Den finske arkitekten Eero Saarinen har for alltid skrevet seg inn i norsk historie ved å være mannen bak 'strykejernet' på Drammensveien, dvs. den amerikanske ambassaden. Denne høyst originale bygningen tjente som hatsymbol nr. en i de eksplosive sekstiårene og på begynnelsen av syttiårene. Det var hit de mange lovlige og helst ulovlige demonsterasjonene gikk og Vietnamkrigen var selvsagt den utløsende faktoren. Nå er den på vei bort fra sentral beliggendhet i Oslo sentrum, den er blitt mer og mer en festningsliknende bygning omgitt av væpnete vakter, vakthus og sperringer. Saarinens opprinnelig ide med at bygningen skulle falle inn som et kvartal i den omkringliggede bebyggelsen er fullstendig borte.

Men Eero Saarinen er mer enn dette. Født av finske foreldre, faren var landskjent arkitekt (sto for utformingen av jernbanestasjonen i Helsinki) og moren berømt bildekunstner. Og familien forøvrig er rikt beslått med kunstnere. Det ble i Eero Saarinens lodd å bli den mest berømte av dem alle.

Mesteparten av hans virke fant sted i USA. Her sto han bak en rekke epokegjørende og særmerkte prosjekter. Buen i St. Louis - United States Jefferson National Expansion Memorial - er en av dem. Den skal symbolisere møtet mellom øst og vest i det veldige kontinentet USA er. Men han sto også bak terminalbyggene på flyplassene i New York - John F. Kennedy - og Washington. Dermed ga han nasjonen et ansikt som de aller fleste har stiftet bekjentskap med.

Men også i Finland, hvor han egentlilg oppholdt seg lite, har han stått for noen arbeider. Nybygget på Svenska Teatern i Helsinki er et av dem. Det ligger jo bare to steinkast fra jernbanestasjonen så en kan trygt si at sentrum i Helsinki er preget av familien Saarinen.

Denne utstillingen viser gjennom fotoer, modeller og tegninger noen av hans viktigste prosjekter. Han var ikke bare arkitekt, men designet også møbler og bruksgjenstander. Han hyret inn også andre designere for å forme det han anså som matchende til sine prosjekter. Utstillingen gir en god innsikt i hans liv og virke.

Saarinen var en kunstner på godt og vondt. Han så på arbeidene sine som en helhet og gikk kanskje glipp av millioninntekter ved at han ikke betraktet detaljerte frister som definitive.

En hel vegg ved inngangspartiet er viet 'forargelsens hus' på Drammensveien. På motsatt side presenteres den amerikanske ambassaden i London, også den tegnet av Eero Saarinen.

En kan gjerne si at Saarinen var med på å forme det man kan kalle 'den nye livsstilen' på 50-tallet. Utstillingen er kommet i stand i samarbeid mellom finske og amerikanske institusjoner. Utstillingen skal vises en rekke steder rundt i Finland og USA fram mot 100-års jubileet for hans fødsel i 2010.

[Bøker] [Opera] [Konserter] [CD'er] [Utstillinger] [Ballett/dans]

Kulturspeilet - post: K. Moe Schweigaardsgt. 94 D N-0656 OSLO

Spørsmål om redaksjonelt stoff, artikler mv. rettes til
Kulturspeilet@pluto.no, tlf. red. 9075 7392
Spørsmål vedr. annonser, linker mv., rettes til salg@wit.no