www.pluto.no - kulturkanalen
Du kan også søke etter teaterstykker, dramatiker, skuespillere m.m. Søk:


Kunstindustrimuseet 18.3. - 13.8.2005
Scandinavin Design Beyond the Myth
(omtale lagt ut på nettet 18.3.2006)
Anne_Lise5.jpg
av Kjell Moe
Bortenfor mytene

Ericofonen fra 1953


Runene til Lillehammer-OL


Lego


Nokia-mobiler


Hasselblad-kamera

Skandinavisk design har i flere tiår vært et internasjonalt begrep. Det er ikke bare design-miljøet i Norden som har dratt nytte av den posisjonen som dette begrepet har gitt de siste femti årene, vi har også vært flinke på produktsiden ril å bruke dette begrepet kommersielt. Men det er også et internasjonalt begrep med gode valører. Man har med rette eller urette villet oppfatte design i Norden ut fra helt bestemte stereotyper.

Dette har sin bakgrunn. Likhetsidealet ble bevisst brukt av design-miljøet i Norden på begynnelsen av 1950-tallet. Da produktene fra Norden begynte å gjøre seg gjeldende i 1950- og 60-årene appellerte de raskt til den gjengse forestilling man hadde rundt i verden om at man kunne forbinde Nordens budskap med enkelhet, funksjonalitet og demokrati som det sentrale.

Dette har stått i samsvar med den internasjonale mytedannelsen om Norden rundt disse begrepene. Men om dette var i samsvar med hvordan det internasjonale samfunnet så på oss, ble det også anvendt for hva det er verdt av industrien og design-miljøet her oppe i det høye nord. Likhetsbildet fra Skandinavia - også inkludert Finland og Island - ble i denne sammenhengen tegnet ut som lett, beskjedent og funksjonelt.

Typetegningen fungerte og begrepet Scandinavian Design ble brukt kommersielt på det internasjonale markedet. Noen av produktene ble nærmest ikoner og fikk klassisk status.

Produktene er blitt verdenskjente. Vi kan i så måte ta for oss IKEA-katalogen eller se på de enkle Lego-klossene. Store furuflater anvendes i bruks- og møbelgjenstander i motsetning til tunge elementer av jern og eik. Det lekende og fantasifulle vi eksempelvis finner i italiensk design er erstattet av rene, funksjonelle og enkle flater, som vi ser i plastbollene.

Mot dette har det selvføgelig kommet en reaksjon, først og fremst blant designerne selv. Mange har følt det som en byrde å ha slike stereotyper hengende over seg og uttrykkene for å protestere mot dette har vært mange.

Denne utstillingen er oppstått i samarbeid med Nordisk Ministerråd og den har som tittelen sier intensjonen om å lete bak vaneforestillinger og myter. Hva er egentlig nordisk design - Scandinavian Design - og hva skjuler seg bak dette begrepet?

Utstillingen opptar hele to etasjer i Kunstindustrimuseet og det er overraskende å oppleve både et historisk tilbakeblikk og en stadfesting av design-miljøet - og produktene - i dag, det vil si, de ti siste årene. Ikea og Lego er nevnt, men vi får også tid til å tenke etter ved gjensynet av mange av de klassiske uttrykkene på møbelfronten, her er det mangt å se og mye å mimres over - fram til i dag.

Flytoget og runesymbolene til Lillehammer-OL er med og gjemt i en liten hylle kan vi også muntert notere oss for et av de mer populære danske bidragene, en dildo. Vaser, glasstøy, plastboller og kjøkkenutstyr har sin ikke ubetydelige plass. Men vi vil kanskje overraskes endel over å finne det store innslaget av moter og klær i denne sammenhengen. Det er ikke bare bruksdrakter og redningsutstyr til anvendelse av store kompliserte aksjoner det er snakk om. Men også i Norden har det vært - og er - mange som har vært opptatt av klær og mote.

I dag er selvfølgelig mobiltelefonene til Nokia og Ericsson verdenskjente. De er produkter som er verdensledende og som står godt til opphavet for de mer enn femti år gamle mytene om Scandinavian Design med sin enkelhet og funksjonalitet. Visste du eksempelvis at den enkle ostehøvelen er et norsk produkt?

Utstillingen står her over sommeren og skal gå videre til 14 land i Europa.

Kjell Moe
kulturspeilet@pluto.no

[Bøker] [Opera] [Konserter] [CD'er] [Utstillinger] [Ballett/dans]

Kulturspeilet - post: K. Moe Schweigaardsgt. 94 D N-0656 OSLO
Pluto.no

Spørsmål om redaksjonelt stoff, artikler mv. rettes til
Kulturspeilet@pluto.no, tlf. red. 9075 7392
Spørsmål vedr. annonser, linker mv., rettes til salg@wit.no