Detaljer av misligholdet fra Selvaagbyggs side i Kruses gt 9 fra hagesiden.
Alle foto av : Dag Krokaa, vår 1989, tatt rett før vi startet bevaringsaksjonen.

 


Foto av fontenen og den misligholdte hagen mellom Kruses gt 7 og 9. Kruses gt. nr 9 kan sees.

 

 


Fra toppen av trappen som leder opp til 2. etg i Kruses gt 9

 

 


Kruses gt. 9 sett nedenfra. Legg merke til hullene i taket.

 


Kruse gt. 9 sett nedenfira Kruses gt.

 

 

Se hvordan husene ser ut i dag etter 12 år med bevaringsaksjon.

 

 

 

 

Oppdatert 02.03.01