Wergelands åre
til Volapük

Norsk forfattersentrum delte i sommer ut en av Wergelands årer til Volapük, som en påskjønnelse for stiftelsens arbeid for litteraturen. Den andre åren henger på Cafe Grei, hvor Wergeland møtte kjærligheten. Åren, som dikteren skulle ha brukt når han rodde over Bjørvika sommerhalvåret 1838 for å treffe sin tilkommede hustru, vertshuseierens datter, Amalie Bekkevold, betegnes som både en kjærlighets- og dikteråre. Den befinner seg i dag i stiftelsens midlertidige leilighet på Frogner.

 
 

 

Volapükeren Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen bar kvelden etter tildelingen på Cafe Con Bar Wergelands åre hjem til sitt midlertidige opphold.

 

Over: Det er godt for en ung kunstner å holde den gamle hedersmannes åre over skuldrene.

Under: Gjennom Grønland med åren.