AKTUELL
KULTURNYHET

 

 

 

KRUSESGATE I STORTINGET

Ministeren ber riksantikvaren utrede fredning av husene!

 

_______________________________
Oppdatert 6.12.00
 
 

 

Krusesgatesaken var oppe i Stortinget onsdag 29.11.00. Odd Einar Dørum (Venstre) spurte regjeringen ved miljøvernminister Siri Bjerke om hun vil gripe inn og støtte en fredning av Kruses gt. 7 og 9. Ministeren svarte at hun nå instruert riksantikvaren til å utrede spørsmålet om fredning. Dette er nok et nederlag for byantikvar Hansteen, og hans private avtale med Selvaagbygg. En avtale som ikke er politisk godkjent av Oslo bystyre, og som fikk sterk negativ kritikk av samtlige partier på byutviklingskomiteens møte 1. nov i år (med unntak av Høyre). Bladet Kapaital karakteriserte byantikvaren på følgende måte for kort tid siden: " Ynkelig Byantikvar ".

 

Volapük og fredning

Volapük og beboerne i Kruses gt. 7 og 9. har alltid kjempet for fredning. Da Byantikvar Hansteen gikk i mot Lille Frogner Vels fredningsforslag, som ble laget fordi Selvaagbygg senest i 1998 la frem nytt rivningsforslag, kom det som et sjokk. Alle tidlige instanser hadde gått inn for dette.
At nå ministeren tar saken kan være begynnelsen på slutten for en 40 årig strid. Fortidsminner skal ikke være lett å bevare nei!

 

Avtalebrudd

Volapük har helt fra avtalen forelå mellom byantikvaren og Selvaag gått i mot den bla. fordi :

1. Den tar ikke hensyn til at det ikke hadde vært noen sveitservillaer å bevare på eiendommene i dag om det ikke hadde vært for Volapük og Fortidsminneforeningen.

2. Avtalen gir ikke varig beskyttelse for husene og kan når som helst være uten virkning ved omregulering, dvs. riving av Krusesgt 7 og 9.

3.Selvaagbygg søker nå om å føre opp en massiv blokk i hagen mellom de to husene og har allerede brutt premissene i avtalen. Noe byantikvar Hansteen innrømmet da han måtte svare for seg i byutviklingskomiteen.

Les den forrige byantikvaren holdninger til vårt arbeide i Kruses gt. Hansteen har ved flere anledninger sett bort fra og til og med benektet vår innsats. Les også om den forrige Byantikvarens holdning til Madserud alle. Hansteen har altså ikke kommet med innsigelser til Selvaags riveplaner i Madserud Allé. (Artiklene åpner seg i et nytt vindu.)

Det må understrekes på det sterkeste at alle tidligere byantikvarer og riksantikvarer har gått inn for fredning og har støttet oss. At byantikvar Hansteen er motstander, er helt nytt, og samtidig sjokkerende for Volapük og alle som jobber for fortidminnevern.

At byantikvaren nå bevisst motarbeider fredning pga. en avtale som han selv har innrømmet er blitt brutt av Selvaagbygg, er fullstendig surrealistisk. Byantikvaren bør nå snu og si opp avtalen, evnt. ta sin hatt og gå av.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert 06.12.2000