Volapük i fare

Selvaagbygg hevder de vil pusse opp husene og kaste oss ut.

______________
 
 

 

Selvaagbygg har i dag sendt dette skrivet til naboene . ( se scanning lenger ned på siden ) Her fremstiller Ole Gunnar Selvaag saken slik at de kjøpte husene for boligutvikling. Det de ikke sier her er at de overtok to sterkt bevaringsverdige hus for å rive de. Husene ble så stående uten noen form for oppussing helt frem til bevarings- og kulturokkupasjonen startet i 1989. I løpet av elleve år har husenes standard blitt hevet betraktelig. Ja, som både by - og riksantikvar, Fortidsminneforeningen har uttalt ved ulike anledninger: Husene hadde ikke stått her hadde det ikke vært for Volapük og Prosjekt Kruses gt.

Er det noen som har gjordt noe ulovelig her, så er det Selvaagbygg as som kjøpte husene i den spekulative hensikt å la de forfalle.
I mellomtiden har Volapük utviklet seg til å bli den største og viktigste poesi- og litteraturscene. Volapük har også vært et viktig sted for ung og ny kunst og kultur innen de fleste genere, så som film, musikk, teater, billedutstillinger og performance. En ødeleggelse av institusjonen vil dermed representere en katastrofe for kulturlivet i Oslo og Norge.

Selvaag hevder i " intervjuet ", laget av hans informasjonsavdeling, at de har varslet oss om saken og bedt oss om å svare på om vi flytter ut frivillig innen den 28. april, men vi har ikke ennå mottatt noe slikt skriv.

Vårt krav er selvfølgelig å få bli i Kruses gt. 7 og 9, da det er vi som har sørget for å bevare husene.

Vi oppfordrer alle til å sende en protest mail til Selvaagbygg as mot å kaste Volapük ut.

 

Men nå har vi mottatt et brev med budbil i dag fra Selvaaggruppens advokat. Brevet er datert med dagens dato og gir helt andre frister enn de har sagt offentlig i dag mandag 3.4.00 i media og ders egen pressemelding. Fristen for å svare er satt til før brevet ble sendt ut.
Dette er jo sensasjonelt.
Les selv.

 

 

side 2

 

 

Oppdatert 3.04.00