Antologi


 

 

Volapüks første antologi kom ut i mai 93, den andre i mai 96. Når den neste kommer er vi usikre på, men det er nå mulig å publisere elektronisk på våre hjemmesider. ( se førstesiden )

Våre to første antologier er å finne på alle landets bibliotek. Anbefales, mye variert og spennende lesning!