Skaninavias Litterære Debattforum

 

 

 

 

Velkommen til Skandinavias litterære debatforum.

Forummet er et samarbeide mellem syv nordiske
Internetsteder, som alle omhandler litteratur og
kunst i allminnelighet

Disse steder er:

D.E.F. (www.webhut.dk/forlag)
Ekt-O-Plasma (www.ektoplasma.no)
LINO (www.ointeraktiv.pd.no)
Öppen Scen (go.to/oppenscen)
Poesiföreningen (www.poesi.org)
Skrivarsidan (skrivarsidans.sida.nu)
og
Volapük (www.pluto.no/doogie/volapuk).

 

 

God fornøyelse.

 

Skandinavis debattforum

 

Mer informasjon om dette banebrytende prosjektet og en egen link side til våre samarbeidspartnere kommer snart.

 

Oppdatert 27.01.00