Dokumentasjonswebside om Eystein Eggen, Gutten fra Gimle.


Bakgrunnen for at dikterhøvdingen, statsstipendiaten og NS-barnet Eystein Eggen har vært forfulgtav bl.a innkjøpskomiteen i Norsk Kulturråd med nullinger av Eggens uvanlig kritikerroste bøkerog for at Eystein Eggen i 2003 ble utnevnt av Stortinget og regjeringen til statsstipendiat som symbol for en hel generasjon.Oppdatert 11.07.07

 For å bla seg gjennom sidene i denne dokumentasjon klikk nederst på hver side for den neste osv

Scroll ned dette er en lang side

 
 

Brev fra Eystein Eggens farfar Eystein Eggen den eldre til Eysteins far Egil Eggen 19.10.1942 brevet dokumenterer at utgivelsen av Bygdeboken for Vingelen i Tolga i Østerdalen står og faller med en mann, nemlig farfars nevø, bonden i Eggen, Engebret Eggen, som også var leder for Nasjonal Samling I Vingelen. I motboken til " Gutten fra Gimle " " Eystein Eggen og skriftkulturen i fjellregionen ", hevder Arnjolt Eggen at hans fars bygdebok ble sendt ut i hemmlighet for at NS erne ikke skulle få høre om den. Og dermed ta den til inntekt for seg. Arnjolt Eggen påstår også at det ikke sto en linje om hans fars bygdebok i NS kontrollerte pressen.

Engebret Eggen, bonde i Eggen og leder for Nasjonal Samling i bygda.
Eggen Gård i Vingelen. Bildet fra bygdeboka og fra den Østerdølens julenummer 1943, som hadde en halvside med utdrag fra Bygdeboka. Nederst til høyre er sommerstua der Eystein Eggen d.y. interjvuet den gamle NS høvdingen Egebret i 1971 under alle solkorsene på veggen.

Faksimile fra Julenummeret fra Østerdølens julenummers artikkel om gården Eggen 1943. Østerdølen var kanskje landets mest pågående NS-avis. I artikken er både Arnljot Eggen og Einar Eggen er nevnt med fullt navn i artikkelen.

Hirden masjerer fra gården Eggen fra Fritt Folk 2.8.1941

" De gutta kan virkelig organisere, " skrev Fritt Folk 2.8.1941 om NS-høvdingene i Tolga som hadde fått over 700 mennesker nesten det dobbelte av Vingelens folketall til å møte frem for å høre Vidkun Quisling tale på NS-stevnet på Sætersgård, Norges Nürenberg. Det første NS-stevnet der var i 1932. Da møtte Eystein Eggens farfar, den senere bygdebokskriveren, opp og hørte Vidkun Quisling noe han skrev om i avisen. Det var årlige stevner og Quisling var der i alt tre ganger. En av hovedorganisørene var Engebret Eggen, bonde i Eggen som også fikk gitt ut sin onkels bygdebok i 1943 på glanset papir.

Vidkun Quisling taler fra Stabburet på Sætersgård Olsok 1941, Tolga. Under solkorset står innskriften " Mot Sovjetnorge " og på motstående låvevegg het det " Bonden styrke er landets styrke ". Fritt Folk 2.8.1941.

Forfatteren Arnjolt Eggen drev en kampanje for å sverte Eystein Eggen, her er et eksempel på det fra Dagbladet 27.10.1994. Det var så ille at Eystein Eggen ble stoppet av Dag Solstad på trappen til Kunstnenes Hus og Solstad sukket " Det nytter jo ikke engang at du har snakket pent om Arnjolt i boken din, han bare driver på som før "

Intervju med Torgrim Eggen 43/2004. Torgrim er her helt enig med Eystein Eggen når det gjelder onkel Arnljot Eggens fortregninger,men tørr gå ut med det av taktiske grunner. Og henfaller dermed til de samme forsøk på utdefinering av Eystein Eggens rolle og " Gutten fra Gimles enestående betydning i norsk historie.

side 43 side 45