Freddy Fjellheim

forfatter
 

 

(født 11. desember 1957) er en norsk forfatter, født, oppvokst og bosatt i Fredrikstad. Han er utdannet fra Christianslund gymnas og Universitetet i Oslo. Tidligere har Fjellheim blant annet vært litteraturanmelder i Morgenbladet.

Han debuterte som forfatter med 1. Olsens Bok (1983) som ble utgitt psevdonymt. Hele Fjellheims forfatterskap er preget av en stadig utprøvning av litterære uttrykksformer. Poesi, prosa og sakprosa veksler om tyngdepunktene, og sjangere integreres i forløp som har leserens våkenhet som siktemål. Slik kan man i Fjellheims bøker lese om temaer som vanligvis ikke behandles innenfor ett og samme verk.

Forfatteren er en aktiv deltager i offentligheten gjennom essays og artikler til aviser og tidsskrifter. Han arbeider også som kritiker av litteratur. Freddy Fjellheim har gjennom mange år undersøkt og kritisert det nyrike Norge ut i fra en økologisk tenkning.

Bjarte Engers livegenskap
Freddy O. Fjellheim

Hva innebærer det å drepe et menneske mentalt? Er det en sammenheng mellom økologisk krise og moral? Blir rike mennesker dumme av rikdom? Hva er våkenhet? Er menns fysisk vold unatur, mens kvinners psykisk vold er kulturelt akseptabelt? Har middelklassen overtatt overklassens kommunikasjonsformer? Kan ensomhet gi styrke?

Freddy Fjellheim (har det siste tiåret undersøkt og kritisert det nyrike Norge i bøker, aviser og tidsskrifter. Gjennom komiske og tragiske fortellinger, med satirer og essays, blir vi i årets bok kjent med livet og tankene til legen Bjarte Enger. Utgangspunktet er Engers mangeartede opptegnelser etter tapet av hustruen Dora. Legens sorg leder ham til et drastisk frihetsvalg med visjonære ansatser. Forholdet til sønnen Bengt, som har giftet seg med en svensk overklassepike, står sentralt. I den sammenheng oppdager Bjarte Enger "en årtusengammel sykdom", det mentale mordet.

Bibliografi

Bjarte Engers livegenskap, (Cappelen) 2007
Hvile og slagverk, MMSAY (Cappelen) 2004
Kristus kommer - og Maria, (Cappelen) 2003
Føniks, historier, essays (Cappelen) 2001
Ljåens svarte blomst, syklus (Cappelen) 1999
Rov, folkelivsskildring (Cappelen) 1995
IECUR, parabel (Cappelen) 1994
Plexus, essay (Gyldendal) 1993
Forbindelser, transkripsjoner, prekener, essays, fortellinger (Oktober) 1991
Smargden, sekvenser (Oktober) 1989
Scherzo, roman (Gyldendal) 1987
1. Olsens Bok, noveller (Gyldendal) 1983

Cappelens side om Fjellheim

Nrks side om Fjellheim her

Nrks samleside om Fjellheim finner du her

Dagbladets side om Fjellheim er her