Om Håkan:

Født i Malmø 1962, og siden slutten av 90-tallet, etter år med blant annet opphold i Danmark og Irland, bosatt i Oslo. Han har gitt ut et 30-talls bøker hvorav om lag 15 egne diktsamlinger, samt oversatt poesi
fra mange ulike språk.

Håkan har lang erfaring som veileder og lærer i
poesi og verslære, men starter nå opp igjen undervisningen etter et
langt opphold.

Han er en av organisatorene bakom den ”retrogardistiske”
kulturbevegelsen som på malerisiden samarbeidde nært med de klassisk-figurative kunstnerne innenfor og utenfor den såkalte
Nerdrum-skolen.

I samarbeid mellom kulturforeningen Volapük, Kafé Pan og Senter for Frie Kunster utlyses et kurs i poesiskriving med den svenske poeten Håkan Sandell.

Kurset omfatter verslære og rytme, rim og billedspråk. Vi
treffes som gruppe fire tirsdager i mai måned 2011 og en siste gang i
juni måned for individuell oppfølging og gjennomgang.

Kursstart er tir. 3. mai.

Kursavgift er ikke mer enn 1500 kr og innbefatter gjennomgang av
eventuelle manus. Et fortsettelseskurs for særskilt interesserte finner
sted i september. Kurslokal blir hovedsakelig i denne sammenhengen ikke i Volapük, men i Senter for Frie Kunster i St. Olavsgt. 7-9, med tilhørende Kafé Pan (Oslo Sentrum).

For kontakt og påmelding til kurset, skriv og fortell litt om deg selv
på e-post til:

haakansandell@hotmail.com

Velkommen! Volapük/Senter for Frie Kunster

Om kurset sier Håkan Sandell:

Jeg vil forene muligheten til – som er en nødvendighet i poesien –
personlig tilpassing med generelle regler i form av tradisjonelle former og ferdigheter. En del element i poesiskriving kan man lære seg på kort tid, andre sider av håndverket er mer kompliserte. Det er også et spørsmål om hvor langt den enkelte har nådd i sin utviklingsprosess.

Rytme og versemål er egentlig ikke vanskelig å lære ut, det er snarere de små avveiningene omkring smak og kvalitet som er mer kompliserte å formidle. Men jeg tror at det er mulig å spare inn en hel del tid for et ungt talent, ellers hadde jeg ikke gjort dette.

Om Håkan:

Født i Malmø 1962, og siden slutten av 90-tallet, etter år med blant
annet opphold i Danmark og Irland, bosatt i Oslo. Han har gitt ut et
30-talls bøker hvorav om lag 15 egne diktsamlinger, samt oversatt poesi fra mange ulike språk. Håkan har lang erfaring som veileder og lærer i poesi og verslære, men starter nå opp igjen undervisningen etter et langt opphold.

fasd
Håkan Sandell

Han er en av organisatorene bakom den ”retrogardistiske” kulturbevegelsen som på malerisiden samarbeidde nært med de klassisk-figurative kunstnerne innenfor og utenfor den såkalte Nerdrum-skolen.

Sandells hjemmeside finner du her