Dokumentasjonswebside om Eystein Eggen, Gutten fra Gimle.


Bakgrunnen for at dikterhøvdingen, statsstipendiaten og NS-barnet Eystein Eggen har vært forfulgtav bl.a innkjøpskomiteen i Norsk Kulturråd med nullinger av Eggens uvanlig kritikerroste bøkerog for at Eystein Eggen i 2003 ble utnevnt av Stortinget og regjeringen til statsstipendiat som symbol for en hel generasjon.Oppdatert 11.04.07

 For å bla seg gjennom sidene i denne dokumentasjon klikk nederst på hver side for den neste osv

Scroll ned dette er en lang side

 
 

Til venstre nekrolog over Eystein Eggens oldefar Lars Hov i "Fjell-Ljom" 12.10.1913. Til høyre øverst bilde av Lars Hov, 58 år, som representant på Sør-Trøndelag fylkesting i 1888, derunder Lars' søstersønn brukseier John Østeng og Lars' eldste sønn John Hov, av bygdefolket benevnt "Kuluen". Som fremgår av nekrologen hadde Lars' far ikke hjemmel på gården. Men faren, selv av det gamle folket på Oppigard, kom med i bygdebokas kapittel "Forbrytelser og lovovertredelser" med følgende notis (1936): "For omkring hundre år siden forsvant en "vestjytt"( en fra Västergötland) sporløst. Han var omvandrende handelskar og hadde sitt siste nattelosji på Hov." Lars Hovvar liten av vekst, ikke mye over 1,60. Hans søstersønn brukseieren var "en flott type" ( Olaf Hov). Brukseierens etterslekt ble også NS, og han er bestefar til naturfotografen Jon Østeng Hov (f.1936). "Kuluen", John Larsen Hov, ble berømt da han ble arrestert i 1945 og sa til lensmannsbetjenten: "Les høyt og tydelig, gutt, og stopp ved skilletegnene!"

Fra Ålen øvrebygd. Veien fra Skardørene kommer ned fra høyre, bak siloen midtbygdas lier.

Veien til Norge. Fra øvre Härjedal mot Skardørene. Når Upplands regimente i gamle dager kom fra Sveriges slettebygder for å brenne bergverkene, okkupere Trøndelag og kløyve Norge i to, tok de peiling på Mittåkleppen ( nebbet til venstre i bakgrunnen) og, midt bakerst i bildet Helagsfjellet, ( Sveriges høyeste etter Kebnekaise) og kom til Skardørene til venstre for Helagsfjellet. Da gjaldt det at Holtaalske Skiløbere hadde bemannet Ålen skanse.

Hovssletta på 1980-tallet. Midt på bildet gården til gamle Lars Hov (rødt kryss), og til venstre for hov-gårdene nybygget på Hov skole, der de begavede eggenbrødrene gikk ungdomsskolen. Eggens landhandel rett ovenfor Per Hov ble knust av Samvirkelaget helt til høyre på bildet. Etter det har Eystein Eggens kusine, Eva Eggen Angen, skoleinspektør på Hov skole, og hennes mann Stein Harry fra Fosenlandet, på de borgerliges liste, holdt den eggenske geniflamme i bygda ved like ved å arrangere Arnljot Eggens fødselsdager. Løberg oppe i lia ovenfor kirken.

Hovin i Melhus. Første større slette i Gauldalen etter hovsletta i Ålen. I bakgrunnen Lundamo, der forfatteren Agnar Mykles morsslekt er ifra.

NS-ordfører Hans Bollingmo i Melhus, i Adressavisen 14.3.1944, og Eystein Eggens gamle historielærer, professor Magne Skodvin.

Fem kjente melhusbygger. Øverst, fra venstre, Asbjørn fra Medalhus og Martin Tranmæl, i midten Tora på Rimol og trellen Kark, og underst fødeheimen til
Gudrun Lundasol, damen som ble jarlens bane. Bones er midtveis mellom Ålen og Melhus, hever seg som en borg i den trange dalen.

Gudrun Lundasols fjerne frende, forfatteren Agnar Mykle, står opp mot
forlagsbransjen. Mykles annonse i Dagbladet 20.5.1961. Til å ha vært gal i
en mannsalder og post mortem sinnssyk ( grundig bokfaglig analyse, skrevet
av forlegger som aldri møtte Mykle i live), virker synspunktene i Mykles
annonse forbausende friske og normale, de deles i dag av
Forfatterforeningens overveldende flertall.

side 56 side 58