Dokumentasjonswebside om Eystein Eggen, Gutten fra Gimle.


Bakgrunnen for at dikterhøvdingen, statsstipendiaten og NS-barnet Eystein Eggen har vært forfulgtav bl.a innkjøpskomiteen i Norsk Kulturråd med nullinger av Eggens uvanlig kritikerroste bøkerog for at Eystein Eggen i 2003 ble utnevnt av Stortinget og regjeringen til statsstipendiat som symbol for en hel generasjon.Oppdatert 01.08.07

 For å bla seg gjennom sidene i denne dokumentasjon klikk nederst på hver side for den neste osv

Scroll ned dette er en lang side

 
 

Eystein Eggen den eldre og utsnitt fra sønnen Arnljot Eggens bok om ham, det
vil si motboken mot "Gutten fra Gimle". Se også side 59

Eystein Eggen den eldres referat på Fjell-Ljoms førsteside 4.8.1933 av Vidkun Quislings olsoktale på Sætersgård i Tolga.

Da landhandler Eggen skrev referatet var han landhandler i det røde Ålen, Arbeiderpartiets sterkeste kommune i Norge. Øverst plakat for arbeidernes idrettsforening, under for Johan Nygaardsvold som ble Arbeiderpartietsstatsminister.

Ålen sett nedover mot Lundbrua, broen over Gaula rett bak skogholtet til venstre på bildet. Brua har navn etter Lunden, den sørligste del av
hovssletta, det både landhandler Eggen og det arbeiderpartidominerte samvirkelaget hadde sine utsalg.

Valgkampepisode ved Lundbrua 1936. Bildet er tatt av gammel-NS'erne fra deres valgkampbil. NS'ernes på skrift bakpå bildet: "Fra valg foredrag,
Ålen, sommeren 1936. Den ”overskyggete” mannen kastet pepperpakken på bilen under professor S. Foredrag (Beruset!). Fra Thomas Hvistendahl."

Professor S. er formodentlig Ragnar Skancke, professor ved NTH fra 1923, senere NS kirke- og undervisningsmister, som ble skutt i 1947. På denne bakgrunn må
Eystein Eggens farfar, privat kjøpmann i Ålen sentrum, sies å være forholdsvis åpen i sine uttalelser.

Biltur 1937. Så sent som ti år senere kjøpte landhandler Eggens nabo, distriktslege Engeseth i Ålen, en amerikansk jeep. Den ble en sommernatt noe
så utrolig ramponert med spett av noen ferierende arbeidskarer på vei fra fest gjennom bygdas ørvesle borgerbelte. "Det skjer meget i store byer", var
distrikslegens knappe kommentar, da han neste morgen stod og svaide på sin trapp og så jeepen sin (Engeseth var noen fuktig, hadde neppe den beste
innflytelse i så måte på landhandlerens sønner ). Borgerlig utseende biler var nok ikke mer populært ti år før, og slett ikke med Nasjonal Samlings
merker på panseret.

Brudebildet av Eystein Eggens foreldre, Liv Eggen og Egil Eggen, da de giftet seg i Fagerborg kirke høsten 1942. Bruden holder en bukett med gule
chrysantemum i fanget. Den ble gitt av SS-Stutmbannführer Karl Leib, Egil Eggens overordnede.

Olaf Lindvig, Hans S. Jakobsen, Jonas Lie og Karl Leib på Kongsvinger festning. Som tidligere nevnt, skal den eneste motstandsytring i Familien
Eggen ha funnet sted da landhandler Eggen ifølge lyrikeren Jo Eggen på bryllupsfesten skal ha hevet sitt ene øyebryn ved synet av Sturmbannführer
Karl Leib (lenke til side 58). Den intelligente leser får selv avgjøre hvor troverdig en sådan patriotisk tildragelse var i en knøttliten leilighet
i Grønnegate i Oslo.

De begavede eggenguttenes store idol under krigen: SS-Hauptsturmführer og løytnant i det norske flyvåpen Ola O. Furuseth ( til venstre på bildet, en
av de to andre er Trygve Lundby ). Under Forsiden av Furuseths bok "Verden bak skyene"; NS rikstrykk 1942, samt et par linjer fra boken. Ola Furuseth
etterfulgte sin frende Egil Eggen som norsk redaktør av SS-Leitheft.


side 79 side 81