Walid al-Kubaisi
forfatter

 


 

 
 


Bakgrunn: Jeg ble født i 1958 i Bagdad, Irak. Utdannelse: Fra Irak: Sivilingeniør, sterkstrøm, Bagdad Universitet. Flyktet fra Irak i 1981 på grunn av krig
 
Fra 1981 har jeg hatt mange kurs og studier i forskjellige institusjoner i Syria og Libanon om litteratur, historie, religionssammenliknende studier, antropologi. I Syria og Libanon har jeg i løpet av 6 år hatt løpende studier mens jeg jobbet i det arabiske eksilet som journalist og som frilans-journalist i Syria og Libanon.


Walid al-Kubaisi

Nå er jeg forfatter, frilans-journalist, skribent og i tillegg har jeg jobbet med prosjektet Assununu, Svalen, som tok sikte på å etablere norsk-arabisk kulturdialog. (med støtte fra Norsk Kulturråd, varte 3 år fra 2001, 2002 og 2003 )Jeg ble nominert til Brageprisen i 1996. Jeg er den første med innvandrerbakgrunn i Norges historie som ble nominert til denne prisen. Jeg fikk Skjervheimsprisen for ytringsfriheten i 2003. Jeg ble nominert til mange priser. For eks.: I 2005 ble jeg nominert til Amnestyprisen..

Produksjon
. 7 bøker
1. Roman: Sindbads verden, Pantagruel Forlag 1997, roman
2. Brevroman:. Halvmånens hemmeligheter, Pantagruel 1998, essaysamling
3. Poesi: Gleden er ikke mitt yrke, Pantagruel Forlag 1998, poesi
4. Fortellinger: Norske poteter og postmodernistiske negre, fortellinger, Kulturbro 2000
5. Fortellinger: Rasisme forklart for barn, Pantagruel Forlag, 2001


Faglitterære bøker:
6. Allahs lille brune, Religionskritisk forlag, 2004, sammen med Ronnie Johansson
7..Min tro, din myte, Aventura Forlag. 1996, essaysamling, (ble nominert til Brageprisen)

Essay: Flyvende teppe kontra F16, et bidrag til tidsskriftet Samtiden 1995
Essay: Søken etter skriket, et bidrag til boka På tampen av det 20. århundre, Universitetsforlaget 1999
Essay: Hvorfor er norsk media interessert i muslimske romper? Bidrag til tidsskrifet Materialisten 1997
Essay: Modernisme og nyskapning i arabisk poesi, tidsskriftet Lyrikkvennen 1991
Essay: Tre arabere i Arendal, et bidrag til boka Verdens nest største, Kilden Forlag 1994
Essay: Jeg stoler ikke på historien, et bidrag til tidsskriftet Vinduet 1993
Fortelling: Den tålmodige, den gjestfrie .., en fortelling, et bidrag til boka Godnatt - fortellinger fra vide verden, Kulturbro Forlag 1999
Essay: Språkutvikling og kulturforståelse, et bidrag til oppslagsverket Vårt eget språk, Aschehoug, oktober 2002

I tillegg til overnevnte har jeg skrevet utallige artikler og kronikker i avisene Dagbladet, Aftenposten, Klassekampen, Agderposten ..etc.
BØKER PÅ ARABISK/ oversettelser
1. BOK Ikke, Erling Kittelsen i utvalg, Orient Forlag, Marokko
2. BOK Taksameteret går, Håvard Rem i utvalg, Al Mada Forlag, Syria
3. Bok På himmelen av Erling Kittelsen, et skuespill, Palestina
4. Bok På visse vilkår av Jan Olav Brynjulfsen, et skuespill, Palestina
5. Bok Kirsti Blom, Delta, en diktsamling, Palestina
6. Bok Norsk orientalisme, artikkelsamling, artikler om islam og den arabiske verden.
7. Bok Håvard Rem i utvalg, en diksamling, Ogarit, Palestina
8. Bok: Camilla Juel Eides diktsamling, Egypt
9. Bok; Norsk litteratur i utvalg, Arnljot Eggen, Ingvar Ambjørnson, Kittelsen, Kjell Askildsen, Dag Solstad. Egypt.

Disse 9 oversatte bøkene til arabisk, er blitt grunnlaget for at et arabisk universitet bestemte å tilby sine studenter undervisning i Norsk litteratur. (Se vedlegget Dag og Tid)