Studentteateret viser

utdrag fra Ibsens

"Gengangere"

__________________

 

 

Studentteateret er en forening under Det Norske Studentersamfund og holder
til på Studenthuset Chataeu Neuf. Studentteateret ble i desember 99 det nye
navnet til Teater Neuf. Studentteateret oppsto i dagens form 1. september
1998. I løpet av dette semesteret har vi hatt en medlemsmasse på ca. 100
medlemmer. Vi har 4 store oppsetninger i året, 2 i høstsemesteret og 2 i
vårsemesteret, improteatergruppe og teaterkor. Vi har et godt samarbeide med
Radio Nova og Kulturutvalget. Vi har avholdt kurs i scenografi og
improvisasjon. Vårsemesteret 2000 vil Studentteateret ha "Gengangere" av
Henrik Ibsen som sitt satsningspunkt.

 

 

Gengangere er en produksjon som per dags dato teller over 30 mennesker i
produksjonen totalt, dette iberegnet 8 skuespillere, 4 musikere og hele
produksjons teamet.


Gengangere er skrevet av den godeste Ibsen og behandler temaer som
dobbeltmoral, trangsynhet, hykleri og usedelighet i et utad vellykket
borgerhjem.Oppsetningens regissør Gaute Næsheim har valgt å gjøre sin vri på
stykket ved å se bort ifra syfiliss tematikken og heller legge fokus på
rollefigurenes søken, det være seg søken etter penger, berømelse, godt
rykte, kjærlighet eller aksept. Nye ellementer er trukket inn som et band,
en konferansier, et par playboy- bunnies, en fiktiv producerog spennende
lyseffekter som skal bidra til at publikum får følelsen av å delta på et jet
sett party med mye glamour, show og champagne. Rollefigurer er lagt til
eller forandret, tidsperspektivet er endret slik at vi entrer dramaet bare
fire timer før den planlagte åpninfesten til Kaptein Alvings Minne.

 

 

Forestillingen spilles på Teaterscenen på Chateau Neuf med premiere 6 april
og vi spiller til og med 12 april. Forestillingenen begynner kl. 19.30
utenom lørdag 8 april hvor vi spiller matine forestilling som begynner
kl.16.00. Billettpris 75-60(DNS.medlemmer)

 

 
 

 Oppdatert 24.03.00