skillestrek
Header http://www.pluto.no
Forsiden innhold om KulturSpeilet omtaler

Astrup-Fearnley Museet 16.9. - 30.12.
Leon Richard: Det hvisker så svakt i bjørkeskogen
(omtale lagt ut på nettet 21.9.2001)
Nordtoemme4.jpg
av Grete Nordtømme

Leon Richard


Leonard Richard: Dert hvisker så svakt i bjørkeskogen (1984-85)Leonard Richard: En studie i caput mortuum, oker, grønt og rødt (1998)


Leonard Richard: I dialog med stillheten - oker (1998)

Hvert år markerer Astrup-Fearnley museet en stor presentasjon av en av våre viktige samtidskunstnere. Årets utstilling viser en stormønstring av Leonard Richards bilder.

Han har siden begynnelsen av 70-årene vært en aktiv maler som har etablert seg med sitt særpreget karakteristiske uttrykk og sitt tema/motivkrets som han har arbeidet med over lang tid. Utstillingen viser 65 bilder. Disse er organisert både dels tematisk og dels kronologisk.

Her vises også flere serier med tegninger.

Richard har vært produktiv slik at utvelgelsen av bilder som skulle være med på utstillingen har vært et tildels komplisert arbeid, dels vært gjenstand for diskusjoner, hovedsakelig på bakgrunn av at Richard sier selv at han er lite fornøyd med tidligere bilder og har lett for å undervurdere deres kvalitet.

Han informerte selv på pressekonferansen at en del av disse bildene hadde han ikke sett på bortimot tredve år, men måtte innrømme at de ikke var så svake som det han hadde forestilt seg.

Hele museet er fylt av bildene og det er gjort nennsomme utvalg slik at flere av Richards variasjoner over samme tema er plassert i samme rom. Her kan man studere både hvordan han holder fast ved sine motiver og hvordan han varierer dem og gir dem dels nytt perspektiv, dels nye elementer.

De som har fulgt Richard opp gjennom årene vil her ha anledning til å utdype sitt kjennskap. Utstillingen gir fine muligheter for det. Motivene hvor han maler en del av et rom gjennom en dør og ut til et utenforliggende landskap og interiører med utsyn gjennom vinduer er en gammel tradisjon innen klassisk maleri. Dette viderefører han på en interessant måte.

Senere begynner han å male variasjoner over modellflybyggeren og hans objektfragmenter, sirlig ordnet ofte i et litt dreiet perspektiv. I enkelte av disse bildene kontrasterer han veggene som er dekorert med sirlige mønstringer hvor også farvebruken er mer variert.

Et repeterende motiv i mange bilder i ulik utforming og størrelse er brakker, minutiøst opptegnet ofte med mekaniske og tekniske installasjoner med tegnforklaring. Flere av disse motivene er identiske bortsett fra farvebruken, og skyggene er ulike, noe som presiserer hvor viktig dette er for å skape en bestemt stemning. Han er en mester med lys og skygge. Noen av hans mest kjente bilder tilhører denne kategorien.

Når man går nær inn på hans bilder og studerer hvordan han skaper kontraster og bygger med farvene ser man hvor uhyre bevisst dette er utført.

Richard sier selv at han ble fortalt mye fra krigens dager som barn og en måte for ham å nærme seg deler av disse grusomme hendelsene er å trekke enkelte deler av dette inn i sine motiver.

Videre har han arbeidet med fabrikker og sagbruk i ulik form og størrelse hvor han dels bringer inn en rekke andre objekter som kan stå i sterk kontrast formmessig til de ofte frontale bygningene.

Utstillingen har fått navn etter et av hans mest kjente malerier, Det hvisker så svakt i bjørkeskogen, tekst som er å finne i talemåter på dette maleriet med det karakteristiske lille røde huset med bjørketrærne i bakgrunnen og de naivt skisserte menneskeskikkelsene.

I andre landskapsbilder finner vi strålende grønne trær og intenst grønnkledte gressområder.

Personlig har jeg ikke sett tegninger av Richard tidligere og dette var en både interessant og gledelig opplevelse. Det var nesten synd at det ikke var flere tegninger, for dette var spennende. Tegningene finnes i flere serier og en del av dem behandler samme motivkrets og er dels forarbeider til maleriene.

I flere av Richards bilder kommer hans sans for humoristiske betraktninger frem. Ikke glem og lese titlene. Disse byr av og til på vittige betrakninger.

Richard (f. 1945) bor og arbeider i Arendal. Han har deltatt på utstilllinger i Europa, USA og vært medlem av utstillingsgrupper. Han er representert i både offentlige samlinger, museer og gallerier.

 

Grete Nordtømme