Fotografen som har tatt disse bildene kjente ikke Volapük til før vi ble overgitt bildene av en kollega av ham tidligere i år.
En stor takk til fotograf Dag Krokaa for å ha gitt oss ugjendrivelige bevis på Selvaagbyggs bevisste forfall av de bevarinsverdige villaene i Kruses gt. i Oslo. Disse bildene ble tatt bare noen måneder før vi tok over ansvaret av husene, sommeren 1989. da hddet Selvaagbygg eid husene henholdsvis i 30 og 20 år.

Her er de siste oppdateringene av billeddokumentasjonen på Selvaagbyggs bevisste forfall av husene.

 


Kruses gt. 9 fotografert fra hagen av fotograf Dag Krokaa , våren 1989.

 


Kruses gt. 9 fotografert fra gaten av fotograf Dag Krokaa , våren 1989. På Lappene står det Ikke riv vårt hemmlig sted hilsen Marte og Blomma.
Vi tok dere på ordet jenter. Hvor er dere i dag?? Vi vil gjerne komme i kontakt med dere. Gravemaskinen som kan sees ble ikke brukt til riving, men til å grave over vannledningene til Kruses gt 9. Et av mange ulovlig trekk fra Selvaagbygg i denne saken.

 

 


Kruses gt. 9 fotografert fra hagen av fotograf Dag Krokaa , våren 1989. Platene som ble satt over vinduene var for å hindre at naboene som var inne i huset på dagtid for å lukke taklukene som Selvaags folk satte opp igjen om natten.

 

 

 


Detalj av Kruses gt. 9 fotografert fra hagen av fotograf Dag Krokaa , våren 1989.