Førsteside | Cyberpük | Antologi | Informasjon
 

 

 

Henriette Westerlund Eriksen

Atle Tremyr


Utstilling
 
 

"Alle disse tankene går meg til hodet"

 

 
  Prosjektet er et forsøk på å tilføre bilde/tekst en ÓmotsattÓ vinkling ved å føre det sammen. Vi håper at denne kombinasjonen får folk til å se forbi
sin egen forutinntatthet, og sitte gijen med et sluttinntrykk til glede og til ettertanke.
Inntrykket vil gi en annen effekt enn dersom produktet ville stått alene.
Både oljemaleri og tekster er laget hver for seg, ikke med dette prosjektet som mål. Noen tekster er Atle´s gamle materiale, og noen ord er kommet som perler på en snor idet bildet er blitt ÓanalysertÓ.

Bakgrunn:


Henriette Westerlund Eriksen
27 år Ů født 1971

Einar Granum Kunstskole 1993 Ů 1995
Tegning vgs.  1991 Ů 1993

Tidligere vist bilder:

ÓDe refusertes høstutstillingÓ Vika Atrium 1997

Diverse:

Filmet kortfilm etter eget manus i 1997 ÓLivsrytmeÓ, ved hjelp av frivillige skuespillere, kameramann, lydmann og velvillig utlån av studio. 
Stiller ut oljemalerier
 

Henriettes Ókreative CVÓ
Utdannelse:

1987-89  Rudolph Steinerskolen   Høystadiet, allmennfaglig Kurs:
1997-98  NKS Brevskole    Journalistikk
1997   Filmens Hus, Oslo   Film- og videokurs: Manus, film, redigering, klipp.
1996-   Kampen Barnefilmklubb   Styremedlem, pressekontakt: Drift, filmfremvisning, program, kurs.
 
 

Webgalleri 

 

Atle Tremyr
25 år Ů født 1973

Har skrevet i 11 år. 
Tekstene er små aforismer og skjeve vinklinger på livet generellt. Atle ser det som en nødvendighet å se humoristisk på livet, og det gjenspeiler seg i snuttene han skriver. Viser tekster til oljemalerier
 
 

Henriette Westerlund Eriksen


 

 
FørstesideCyberpük | Antologi | Informasjon