Førsteside | Cyberpük | Antologi | Informasjon
 

 

 

Fredrik Fasting Torgersen 


 

 
 
Fredrik Fasting Torgersen debuterte I 1972 med diktsamlingen
"Særmelding" på Gyldendal Norsk Forlag. På denne tiden sitter han
isolert I Ullersmo landsfengsel, uten tilgang til så mye som en
skrivemaskin I to og et halvt år. Året etter kommer en ny
diktsamling "Et  lite brev". I forordet til den første boka skriver Jens
Bjørneboe at Torgersens "lyrikk er personlig på den riktige måten; ingen
andre kunne ha skrevet den." Han mener satiren aldri er bitter ? den er
besk, og diktningen er blottet for det som ofte skjemmer fengselsdrift,
nemlig sentimentalitet og selvmedlidenhet. "Tvert I mot" skriver
Bjørneboe, "har han overskudd av medlidenhet med andre, en overraskende følsomhet for andres lidelse."
Mens Torgersen satt  isolert forsvant både sakspapirer, notater, og også dikt fra cella hans. Men Torgersen lot seg ikke kneble, senere utgav han boka "Episoder fra 16 års fangeliv" som enkelt og nøkternt og til tider humoristisk beskriver tiden og dagliglivet I fengslet. Boka ble dengang den mest lånte I fengslet etter bibelen.
Under rettssaken mot ham I 1958 ble diktningen hans til og med brukt mot ham, av rettsprsykiater Johannessen. Diktene var  jo "uten rim og rytme" ?I godt selskap med den modernistiske diktningen forøvrig. I antologien "Moderne norsk lyrikk. Frie vers 1890ó1980" utgitt av Gyldendal og redigert av Vold og Heggelund, deltar Fredrik Fasting Torgersen med tre av disse "suspekte" diktene.
Til sammen har Torgersen utgitt 6 bøker, og senest I 1997 kom diktsamling "Kunnskaper I karate"
 

Om Rettssaken av Camilla Juell Eide forfatter av boken som startet hele
den nye runden av Torgersensaken som kanskje vil føre til frifinning "
Aldri mer slippes løs " Pax forlag. ( I løpet av kort tid vil det ligge
mer enn 200 sider tilgjengelig fra denne boken på våre Web sider )
Skippergatasaken, der Torgersen ble kjent skyldig I drap er I disse
dager igjen fremme I norsk offentlighet etter mange års trykkende
taushet. 
I desember 1957 ble den 23 år gamle Fredrik arrestert ved
Østbanen mistenkt for sykkeltyveri. I juni 1958 ble han dømt for et drap
som ble begått I Skippergata 6 b samme natt. Politiet trodde ikke på
Torgersen som sa han hadde syklet en jente hjem. De trodde heller
ikke på hans familie som sa at han hadde vært hjemme med jenta, da
drapet ble begått. De mente han løy, og hjelp fikk de av sakkyndige som
mente tekniske indisier utpekte ham som gjerningsmann. 
I dag er samtlige av disse indisiene tilbakevist av andre sakkyndige og vel dokumentert I boka "Öaldri mer slippes løsÖ". Under rettssaken I 1958 ropte statsadvokat, senere riksadvokat Dorenfeldt, at den unge gutten aldri mer måtte slippes løs på samfunnet. Men Torgersen slapp heldigvis ut til slutt etter å ha sonet den lengste og desidert hardeste fengselsstraffen etter krigen. Han sonet over 16 år og det tok 16 år før han fikk permisjon!
Men så lenge han er dømt for drap han mener han ikke har begått
er han ennå ikke helt fri. I dag venter lagmannsretten på uttalelser fra
nye tannsakkyndige, og saken kan gå mot sin endelige løsning. I
mellomtiden dukker det opp sensitive dokumenter I saken som er blitt holdt unna saksdokumentene, dokumenter som bl.a. utpeker en annen mulig gjerningsmann.
Torgersen har levd med denne saken I over 40 år. Han har holdt ut langvarig isolasjon og soning, og aldri gitt håpet om å få saken opp på ny. Ganske snart kan det bli en realitet. Og hva sier han selv? Vi gir ordet til Fredrik Fasting Torgersen
 
 


Fredrik Fasting Torgersen
 

 
FørstesideCyberpük | Antologi | Informasjon