Christian Wolther er en norsk forfatter, billedkunstner og filosof, som de siste fem årene har bodd i Thailand. 

Hans siste prosjekt var en stor separatutstilling i THE NATIONAL GALLERY OF THAILAND, i Bangkok, Januar 2011, da han ble den første kunstneren fra Norden som har hatt separatutstilling i det store, prestisjefylte museet. 

Før det, hadde han en stor separatutstilling i THE MUSEUM OF ART AND CULTURE, i Khon Kaen, Thailand, hvor han var ARTIST IN RESIDENCE på byens store universitet.

OM HANS OPPTREDENER DEN 23. OG 24. SEPTEMBER

I Norge har han publisert tekster i to Volapuk-antologier utgitt på Aschehoug Forlag, og som dramatiker for teaterstykker vist på Det Norske Teatret, Black Box, og Volapuk. Han har også virket som regissør for egen dramatikk, og som performancekunstner.  På begynnelsen av nittitallet virket han også en kort periode som teaterkritiker og kunstskribent for Klassekampen og Morgenbladet.

I hans opptreden på Volapuk nå, skal han lese, eller rettere sagt snakke om det temaet som opptar ham mye for tiden, nemlig hvorvidt kunsten kan ansees som “død” eller i det minste mindre relevant idag enn før, og hva årsakene til dette kan være. Bakgrunnen for denne diskusjonen, er det åpenbare behov vår moderne verden har for hensiktsmessig åndelig og intellektuell påvirkning, innen politikk, medier og samfunns- og næringsliv, og fordi kunsten som institusjonalisert praksis, bare ser ut til å gjenta seg selv.

Poenget er hvordan vi kan se kunsten som HOLDNING OG STRATEGI, mer enn som objekt og konsept, og hvordan vi kan få en holdning inn i verdenssamfunnet, som det tydeligvis er et stort behov for, og som kunst, vitenskap og filosofi kan bidra til å realisere. Kunst, vitenskap og filosofi, bør komme mer aktivt inn i samfunnslivet og i politikken, både på lokalt og globalt nivå, men for at dette skal kunne skje, må vi begynne å se på kunst og holdning og strategi på en ny måte.

wolther
Christian Wolther

Det som ligger bak alt dette, er dypest sett en refleksjon rundt konseptet, siden nesten alt i den menneskelige praksis enten er eller representerer konsepter, eller viser på hvilken måte vi knytter oss til dem på. Kunnskapen om konsepter, som objekter, så og si, og om hvordan vi knytter oss til dem på, og om hvordan konsepter og kunst kan overskrides, ved hjelp av en holdning og strategi som kan være hensiktsmessig og nyttig for den videre utvikling av verdenssamfunnet, står sentralt her.  

Det er ikke de forskjellige konseptene i seg selv som er menneskehetens problem, men måten den knytter seg til de forskjellige konsepter på, for å si det slik. Og i det 21. århundret må nettopp dette problemet belyses og diskuteres.

Wolthers hjemmeside finner du her

 

HER EN ANNEN VIKTIG SIDE OM WOLTHER