Christian Wolther er en norsk forfatter, billedkunstner og filosof, som de siste fem årene har bodd i Thailand. 

Hans siste prosjekt var en stor separatutstilling i THE NATIONAL GALLERY OF THAILAND, i Bangkok, Januar 2011, da han ble den første kunstneren fra Norden som har hatt separatutstilling i det store, prestisjefylte museet. 

Før det, hadde han en stor separatutstilling i THE MUSEUM OF ART AND CULTURE, i Khon Kaen, Thailand, hvor han var ARTIST IN RESIDENCE på byens store universitet.

Wolther arbeider med billedkunst i forskjellige disipliner, litteratur og filosofi, film og teater, og som forfatter er hovedområdene refleksjoner rundt samfunn og kunst, i et vidt kulturkritisk perspektiv.

Persepsjonsfenomenologi, refleksjoner rundt språk og kunnskap, og drøfting av kulturers ideologiske strategier, står sentralt i de mer filosofiske arbeider.

 

Denne gang blir det både et foredrag, og en mer kunstnerisk opplesning eller performance i hans innslag. Det kunstneriske, litterære eller poetiske, vil ha sitt utgangspunkt i katalogen UNTITLED OCEAN, som representerer den store separatutstillingen Wolther hadde i THE NATIONAL GALLERY OF THAILAND, i januar 2011. Foredraget har sitt utgangspunkt i en lengre avhandling med tittel OM FREMTIDENS KUNST OG SAMFUNN, som sentrerer seg rundt verdens situasjon slik den er i dag, og rundt hvordan vi kan tilføre mer kvalitet og kunnskap inn i det vi i dag kaller kunnskap, og hvordan vi kan lære oss til å forholde oss til kunnskap og språk og til de ideene vi har om oss selv og om verden for øvrig, på en mer hensiktsmessig måte, på en måte som er åpen for ny kunnskap og som gjør oss friere i vår måte å være refleksjon og dømmekraft og sinnlig tilknytning på.    

Det dreier seg i stor grad om en generell holdning og strategi i samfunn og i menneskehet som er resultatet av hva vi forstår som hensiktsmessig for verdens videre utvikling, og som også er et resultat av vår utvidede kunnskap om kunnskap som kunnskap, hvilket vil si om språkets og kunnskapens begrensning som medium og konsept.

Etter Wolthers mening er kunst som objekt og konsept på mange måter utdatert, akkurat slik som litteratur har mindre og mindre interesse, fordi en mer helhetlig forståelse av verden og eksistens og av språk og kunnskap, er det vår verden nå trenger.

De fem prekære problemene som verden sliter med nå, og som den vil slite med i de neste tredve år, i det minste, er overbefolkning i nesten hele Asia og i deler av Afrika, forurensing verden over og farene ved klima-endring, økonomisk ubalanse både i de finansielle strukturene og systemene i seg selv, samt den urettferdige og usunne fordelingen, den ideologiske krigføring og konflikt som alltid finner sted ved nasjonalisme, fundamentalisme eller ved for sterk sinnlig tilknytning til konsepter, og kulturell diskriminering og mangel på reell ytringsfrihet.

wolth
foto: Lene Vestli

Når det gjelder verdens situasjon idag, med de prekære problemer – om enn i land som ligger langt fra Norge og som dessverre gjør det vanskelig for nordmenn flest å forstå eller se dem – og kunstens stilling som institusjonalisert praksis og som gjentakelse av seg selv, samt problemene ved vitenskap og filosofi grunnet problemet som ligger i språket selv som leverandør av konsepter om verden, - så er altså denne refleksjonen nødvendig å ta; å se på kvaliteten av det vi tror på, samt å se på hvordan vi tror på det vi tror på, hvordan vi uten å vite det gir oss hen til konsepter og ideer som ikke kan sies å være hensiktsmessige med hensyn til videre utvikling av både verden og oss selv.  

Elementet av menneskets frigjøring fra mennesket selv, så å si, eller fra kulturenes programmessige måte å tenke på, eller altså i det minste fra vårt indre eller sinnlige program og fra vår måte å knytte oss til egne og andres ideer og konsepter på, står derfor helt sentralt her, i Wolthers arbeid overhodet, og for hva han anser som et helt avgjørende aspekt når det gjelder videre utvikling, både på lokalt og globalt nivå.

Wolthers hjemmeside finner du her

Wolthers side fra siste opptreden på Volapük 2011 kan du se her