Dokumentasjonswebside om Eystein Eggen, Gutten fra Gimle.


Bakgrunnen for at dikterhøvdingen, statsstipendiaten og NS-barnet Eystein Eggen har vært forfulgt av bl.a innkjøpskomiteen i Norsk Kulturråd med nullinger av Eggens uvanlig kritikerroste bøker og bakgrunnen for at Eystein Eggen i 2003 ble utnevnt av Stortinget og regjeringen til statsstipendiat som symbol for en hel generasjon.Oppdatert 28.11.07

 For å bla seg gjennom sidene i denne dokumentasjon klikk nederst på hver side for den neste osv

Scroll ned dette er en lang side

 
 

Helge Vold, redaktør av boken " Gutten fra Gimle " lenke til side 102 på Nasjonalbiblioteket for å bekjempe Norges nasjonale fortregninger. " Helge Vold er tekstlesningens topp, " uttalte Gyldendals direktør Geir Mork til Eystein Eggen. Bildet er tatt 28.11.07

Postkort til Norges jubileum i 1914

Potskort til Norges jubileum i 1914


Potskort til Norges jubileum i 1914

Krigsskolekullet av 1919's jubileumsbok fra 1929. Det var et av de største kull som noensinne har gått ut fra Krigsskolen. Foruten Eystein Eggens
gymlærer på Oslo katedralskole, kaptein Alf Malterud, ( lenke til side 108 ) omfattet kullet: Georg Aagren, Knut Hansen Aarra, Rolv Andresen, Jan Rasmus Brodtkorb Backer, Hans Petter Nikolaus Baumann, Finn Berg ( Far til John Berg ), Hans Andreas Blom, Holger Nicolai Bratlie, Harald Conrad Dæhli, Anders Elnæs, Hans Engedahl, Bernt Petter Erstad, Sølfest Frisvold, Ola Sølfest Gjerdrum Fritzner, Egil Kaare Valgard Gard, Helge Heltberg Gleditsch, Odd Brynjulf Gram Grahm, Eyvind Grundt, Jens Christian Gundersen, Karl Magnus Hagen, Arne Hagtvedt, Sverre Henschien, Hans Hilditch-Østbye, Egil Reidar Håkon Hoel, Karl Emil Holm, Finn Jacobsen, Gunnar Juell, Leif Oddssøn Klingenberg, Finn Knudsen, Karl Theodor Fredrik Koller, Torstein Pederesn Korslund, Viggo Krag-Rønne, Olav Sverre Kristiansen, Erling Karolf Lehre, Carsten Statius Matheson, Gottfried Mayer, Arne Myrholt, Klaus Nesse, Gunnar Bjørn Reichenwald Norbye, Axel Jacob Thaulow Petersson, Sigvart Adelsten Rosenquist Pran, Erik Hafslo Quam, Gunnar Ruud, Ragnar Rye, Henrik Olsen Rønning, John Karolus Ingebretsen Sefland, Harald johannes Silseth, Thor Sire, Geirmun Skaar, Johannes Olliver Smith, Rolf Sorm, Harald Aleksander Strøm, Arne Tonning Sunde, Alfred Sæhlie, Peder Teig, Arne Telle, Toralv Tveiten, Sigurd Thomassen Tønder, Edvard Larssøn Vethe, Peder Herman Waage, Ernst Angell Wessel, Anders Ragnvald Westbøe og Nils Olsen Øvsthus.

Den gamle hærs siste utmarsj, kadettkompaniet av 1919.

Frontkjemperforsoning julen 1939. Tidenes tegn 22. desember 1939. Norske krigsdeltakere fra 1. verdenskrig på tysk og alleiert side samlet
til juleforsoning fire måneder før det braket løs på nytt-Man merker seg frontkjemperforeningens nestformann, Felix Hartmann, onkel til
forfatteren og SS-krigeren Felix Thorsen (lenke til side 62, 63, 73, 75 ) Ellers blant andre formann Per Freng Petersen, Lyder Ramstad, Arnold Jahn ,
W. von Kwetzinsky.

Postkort fra samme tid fra Eystein Eggens far, Egil Eggen, på grensevakt i
Vadsø, til Eysteins mor, Liv Eggen. Eysteins far hadde skadet hånden. Se også side 79, 104 (lenker)

De norske regimentsfaner i sjette divisjon 1940, ledet av generalmajor Carl
Gustav Fleischer ( lenke til side 33, 34 ,96 ). Forsiden på boken av samme
navn av stabssjef Odd Lindbäck-Larsen.

Gratangen 25. april 1940. Fra boken "I trønderbataljonens fotspor - 50 år etter" av Johan Helge Berg og Olav Vollan. Man må si seg enig med Berg: det
er underlig at kampene i Gratangen ikke er mer analysert. Dette var krig på norsk territorium.

Trønderbataljonens norske falne i Gratangen 1940: Nils Bjerkan, Gunnar Bøe, Fredrik N. Ekrem, Per Haugnæs, Alfred Holstad, Johan Hommelhaug. Birger
Honstad, Olaf Hovemo, Arne G. Hustad, L. Sigmunn Jakobsen, Per Kielland, Lars Lesund, Alfred Løvås, Paul Mellem, Thormod C. Mitlid, Henry Myhre, Otto
L. Nyquist, Frank Olsen, Hans A. Orset, Kåre Quenild, Albert M. Romfog, Johan A. Rotnes, Erling P. Rød, Halvard Røen, Ivar H. Røsand, Peder Røset,
Rolf K. Schølberg, Johan Skiksten, Gunnar Skjønsby, Ottar F. Stenberg, Martin Stræte, Kristian A. Vingsnes, Arthur J. Øren og Nils Øveraas.

Kompanisjefen til Eystein Eggens far, kaptein Otto Nyquist, på vei til døden på slagmarken. Kaptein Nyquist var sønn av oberst Johan Mohn Nyquist og
sønnesønn av generalmajor Otto Nyquist. Han ble nøyaktig førti år gammel. Hans mitraljøsekompani bet godt fra seg. Fangetoget på bildet ovenfor viser
den avjørende situasjonen der tyskerne bryter gjennom den norske mitraljøseilden ved å drive sine norske fanger foran seg. Det var etter
denne episoden at generalmajor Fleischer skrev: Det er dessverre nødvendig å skyte på fiendens tropper, selv om de driver våre egne landsmenn foran seg.

Kaptein Otto Nyquist fløy rundt i sitt kompanis midte og dirigerte ilden fra kompaniets tre mg-tropper. Han ble truffet av en kule, satte seg ned for å
forbinbde sitt sår. Da kom det en tysk granat som drepte ham på stedet.

To andre av trønderbatajonens kompanisjefer falt også; den fjerde ble snøblind.

side 111 side 113