Dokumentasjonswebside om Eystein Eggen, Gutten fra Gimle.


Bakgrunnen for at dikterhøvdingen, statsstipendiaten og NS-barnet Eystein Eggen har vært forfulgtav bl.a innkjøpskomiteen i Norsk Kulturråd med nullinger av Eggens uvanlig kritikerroste bøkerog for at Eystein Eggen i 2003 ble utnevnt av Stortinget og regjeringen til statsstipendiat som symbol for en hel generasjon.Oppdatert 28.03.07

 For å bla seg gjennom sidene i denne dokumentasjon klikk nederst på hver side for den neste osv

Scroll ned dette er en lang side

 
 

Til venstre Sylan, Ålens nordøstgrense. Til høyre omslaget på Johan Falkbergets bok "Av jarleæt". Falkberget ble i 1913 entusiastisk forsvart for sin gjennombruddsroman fra Ålen, "Eli Sjursdotter" av sin ungdomsvenn Eystein Eggen den eldre, som i ekte eggenstil skrev i Fjell-Ljom: Blås i fakta, dette er kjærleik i ville fjellet, men den pirkete kritikken fra lokalhistorikere i Ålen gjorde Falkberget så forbannet av han året etter,1914, svarte med "Av jarleæt", som går ut på at hovsfolket igjen tar makta i bygda og bygger en stor demning som setter alle dikterens kritikere under vann.

"Du må huske på at Martin Tranmæl begynte sin karriere i avholdslosjen "Jarlens bane" i Melhus formante professor Magne Skodvin sin yndlingselev Eystein Eggen. Her er den store hedning og hovforstander himself slik han figurerer i Snorres kongesagaer. Hans bane ble at at han ble så gal etter damene ( stamfar for halve Trøndelag?), særlig var det en fra Bunes i Ålens nabobygd som han var etter, derfor andte jarlen sine dager under grisebingen på Rimol.

Fra Jonas Lie den eldres bok "Ulfvungerne, et blad av lidenskapens bog ", den mest maleriske skildring av hovsfolkets opphav. Eystein Eggens morsslekt er en slekt med styrende evne, derfor har den overlevd to verdenskriger

Storlia ved den bratte lia nord for hovssletten, der Gaula styrter forbi i "Svølgja", falkbergets "Gropa", dit An-Magrit kjørte malm med Hovistuten. Gården Storlien med bauta over Mons Lie, "Kongen av Trondheim", politimester
og visedikter, tipoldefar til Jonas Lie d.y. Lies kom opphavelig fra Sverige ( Navn som Mons og Faste), men slo rot i Ålen ved å gifte seg inn på hovseiendommen Gjersvollen i sidedalen Hessdalen. Underst er Mons Lie flankert av Eystein Eggens morbror og mormor, det er en distinkt typus, ikke så veldig høy, bratt i ryggen, med "hovshukku" struttende fram, jfr Eystein Eggens grandonkel, Nasjonal Samlings varaordfører i Ålen, bonden Per Hov i Ålen, i sitt 90iende år, 1968.

Tidlige antibritisk stemningsdrag i slekten: vise på ålbyggmål av politimester Mons Lie, den ble nok sunget nede i "Svølgja" under Storlien, der ungdommen i gamle dager hadde en besynderlig glede av å samle seg. Skrevet i 1812 etter at Egland hadde bombadert Kjøbenhavn og satt byen i brann under napoelonskrigene. Det avr farlig å snakke engelsk i byen mange år etterpå. Norge ble tvangsgitt til Sverige kort tid etter.

Ålen gamle altertavle. Øverst i midten står: "Am Anfang Gott Himmel und Erden Genesis", resten av
teksten dels tysk, dels norsk. Under ser man Det keiserlige tyske rikskrogsflagget, slik det ble brukt i første
verdenskrig.

side 52 side 54