Volapük lørdag 18. des. 2004
kulturarrangement fra kl. 19.00

____________

Litteratur:

Øystein Wingaard Wolf
lesert egne dikt

Sonja Nyegaard
leser egne dikt

Åsne Juve
leser egne dikt, akkompagneres av
Øivind K. Zahlsen med lydkulisser til dikten

Thomas Fredriksen
leser egen tekst

Musikk

Len Hansen
spiller egne sanger

Sunniva Lundh
spiller egne sanger

Filmprogram

Håkon Larssen
viser diverse filmer

Dimitry Lurie
Et program med russisk kunstkortfilm

Christian Hennie viser
" Homework "

 Arrangements adresse: Lövenskioldsgate 10, Ta trikk nr. 12 til Elisenberg.
Entre kr 60.- medl kr 45.- Tlf: 47 09 66 09

 

Oppdatert 14.12.04