Øivind K. Zahlsen

presenterer sitt Stabat Mater


 

 
 

Øivind K. Zahlsen, som tidligere har framført deler av et moderne rekviem på Volapuk, vil denne gangen presenterer noen satser fra sitt orientalsk-inspirert Stabat Mater Hans spesielle forhold til sin egen mor som gikk bort i 1988 og kvinner generelt - sies å være hovedinspirasjonen for dette elektronika-verket.

Stabat Mater Dolorosa baserer seg på Simeons profetier om at marias sjel skulle gjennomtrenges av et sverd.
I religiøs kunst gjengis ofte dette som et gjennomboret hjerte med roser omkring.

Stabat Mater er det kunstneriske uttrykk for Marias sorg og hennes spesielle deltakelse i Kristi lidelse som hans mor,
opp gjennom tiden også markert gjennom feiringen av "Marias syv smerter". Teksten skriver seg det 13. århundre og Jacopone da Todi (1230-1306) sies å være opphavsmannen.Middelalderhymnen har inspirert mange komponister opp gjennom tiden.

En lenke til mer informasjon om Øivind K . Zahlssen