Dokumentasjonswebside om Eystein Eggen, Gutten fra Gimle.


Bakgrunnen for at dikterhøvdingen, statsstipendiaten og NS-barnet Eystein Eggen har vært forfulgt av bl.a innkjøpskomiteen i Norsk Kulturråd med nullinger av Eggens uvanlig kritikerroste bøker og bakgrunnen for at Eystein Eggen i 2003 ble utnevnt av Stortinget og regjeringen til statsstipendiat som symbol for en hel generasjon.Oppdatert 21.12.07

 For å bla seg gjennom sidene i denne dokumentasjon klikk nederst på hver side for den neste osv

Scroll ned dette er en lang side

 

 

Den tyske keiser Wilhelm 2. Tysk postkort fra 1914.

Postkort til Norges jubileum i 1914

Postkort til Norges jubileum i 1914. Mykje brukt av norskdomsgutane på Landbrukshøgskolen.

Siste nytt på sistesiden av "Tidens Tegn" 18.mars 1934: Dannelesen av "Leidangen", den frivillige militærutdannelse. Det er lett å være
etterpåklok. I ettertid er alle enige om a) militærutdannelsen i Norge var mangelsfull, b) Leidangen var noen skumle saker. Som vanlig i slike tilfelle
får én mann æren av å være "the bad guy" (retroperspektiviske overføringer). I tilfellet "Leidangen" kaptein Thor Omeyer.

Men Omeyer hadde gode hjelpere: "Følgende...blir derfor å regne som Norges Leidangs Lags høieste tillitsmenn": Oberst Georg Trumpy, Oberst Johan
L'Orange, Oberst Harald B. Damm, Oberst Oluf Gabriel Lund, Oberst Lars Mjelde, Oberst Aasmund Horne (storbonde på Hedemarken, sjef for HM Kongens
garde 1925-29, forfattet da et skrift om HMG der sidene var kantet med akantusranker fra vår gamle bondekultur ),

Oberst Ole Jacob Broch, Oberst Carl Erichsen, Oberst Erland Frisvold ( sjef for Sør-Trøndelag infanteriregiment, IR 12, da Eystein Eggens far, Egil
Eggen, i avtjente sine 14 dagers rekruttskole på Værnes og sersjanten sa "Skru ikke slik på siktet, Eggen; skru heller litt på Dem selv" ), Oberst
Carl Mork, Oberst Wilhelm Faye, Oberstløytnant Jens Ludvig Gerner, Oberstløytnant Olav Eriksen, Major M.C.Venaas, Major Tolv Kobberstad, Oberst
Harald Houge, Oberst Christopher Fougner ( medlem av Norges olympiske komite og Norges Samfundshjelp, sistnevnte startet i 1920), Oberst Ebbe Astrup,
kavalleriet, (sønn av Norges rikeste mann, lenke til side 90), Oberstløytnant Hans Oskar Hammerstad.

Leidangens landsstyre: Oberst Robert Shaw Melhuus (formann, senere general, engelsk mor), Kaptein Thor Odegard Omejer, Advokat Ivar Christensen, Lars Eskeland, Professor dr. jur. Nikolaus Gjelsvik (se pofessor dr. jur. Kåre Lilleholt mot EE's "brunnpissing" mm. i Aftenposten på side 73, lenke),
Professor Carl Fredrik Kolderup (geolog), Borgermester Lindboe (Asbjørn Lindboe?), Marinekaptein Christopher Meyer, Politimester Ole Tobias Olsen
(Nordlandsbanens far, formann i Norges Frivillige Skyttervesen), John Schiøtz.

Adjutant Hans L'Orange og formann i Stortingets leidangsnemd, kommandant på Akerhus, general Ivar Aavatsmark.

Førstesiden av Tidens tegn 1. mars 1933

Førstesiden av Tidens tegn 6. oktober 1931,( valgmåneden ).

Grand Hotell idag.

I de urolige tredveårene fortsatte Tidens Tegn å etterlyse den gamle tyske keiser, Wilhelm 2. Førstesiden februar 1933. Jfr. førstesiden 1922, side116
(lenke)

Keiser Wilhelm 2 i samtale med den japanske militærattasje før første verdenskrig. Til høyre den norske militærattasje, kaptein Michael Lie, fra
1905 Norges første ambassadør til Berlin. Fra den senere ambassadør Sverre Jervells fornøyelige bok om nordmenn i Berlin.

To tyskvennlige brødre. Erik Lie og Michael Lie. Deres foreldre var fetter og kusine, de var begge sønner av Jonas og Thomasine Lie. Om Lie-slektens
opphav, se side 48, 49, 53, 54, 56 og 57 (lenker)

Lies fra Ålen i Sør-Trøndelag har samme opphav i Hov i Ålen som Eystein Eggens morsslekt. De norske herrer nedenfor er av Eysteins morsslekt.
Lie-slektens stamfar, politimester Mons Lie i Trondheim, er identisk blåkopi av Eystein Eggens mormor og morbror, eller vice versa. Lenke til s 53 og s54

Til venstre kongenial illustrasjon til deres fars bok "Familien på Gilje": forakt for svakhet paret med en ubendig trang til å være de svakes
forsvarer. Historien som en levende kraft i nåtiden. Tegning av Erik Werenskiold, Frisinnede (lenke til side 113), tatt med i Erik Lies bok om
faren. Til høyre brødrenes oldefar, sorenskriver Mons Lie (1803-1881). De sa at han kunne stå opp midt på natta ved tanken på at han hadde gjort urett
mot noen lagt borte i bygda.

Nevøen, Jonas Lie den yngre, Eriks sønn. Nok en forfatter. Tysk frivillig i første og andre verdenskrig, sjef for det norske politiet 1940-1945.

Bondekonservatisme er det mye av i den norske bokheimen, selv om det ikke blir helt forstått av KUL og Statens innkjøpsnemd for skjønnlitteratur
(lenke til side 115). Bondekonservatisme kombinert med tyskvennlighet, er heller ikke uvanlig, jfr. Knut Hamsun. I erindringslitterturen er
kombinasjonen mer sjelden, ihvertfall etter at Tyskland tok til å tape sine verdenskriger. Likheten mellom Erik Lies "Indenfor festningens mure" og
Eystein Eggens "Gutten fra Gimle" skyldes at Eysteins morsslekt har samme opphav som slekten Lie.

Under er bilde av Eystein Eggen og den gamle bonde Bergsvein Hov, benevnt "Garibaldi" grunnet sin ubendige begeistring for den italienske
frihetskjemper (lenke til side 91 ).

Politikeren og bankmannen Sjur Lindebrække (1909-98). Banksjef i Bergens Privatbank. Formann i partiet Høyre 1962-70. Sønn av Gjert Lindebrække og
Ida Lie. Nok et skudd på den gren som begynte med at den første Mons falt ned Storlien i Ålen i Sør-Trøndelag i 1788 og som hadde den gamle tyske
keiser så kjær.

side 120 side 122