Dokumentasjonswebside om Eystein Eggen, Gutten fra Gimle.


Bakgrunnen for at dikterhøvdingen, statsstipendiaten og NS-barnet Eystein Eggen har vært forfulgtav bl.a innkjøpskomiteen i Norsk Kulturråd med nullinger av Eggens uvanlig kritikerroste bøkerog for at Eystein Eggen i 2003 ble utnevnt av Stortinget og regjeringen til statsstipendiat som symbol for en hel generasjon.Oppdatert 22.06.07

 For å bla seg gjennom sidene i denne dokumentasjon klikk nederst på hver side for den neste osv

Scroll ned dette er en lang side

 
 

Unni Friis Skogstad øverst til venstre. Til høyre VG's evaluering onsdag 3. september 2006 av Unni og politikerpanelet i nrk's valgsending kvelden før.
Programleder Knut Olsen presenterte saken som valgkampens kjernepoeng. "Fantastisk", sa kringkastingssjef John G. Bernander i kulissene etter Unnis
innlegg, og "fabelaktig" hørtes det fra Oslos ordfører, Erling Lae, h. Natt til tirsdag 2. hadde "Nasjonal Ungdom" satt klistremerker på samtlige
lyktestolper på Romsås."Se, Unni, det kommer en hel hær," sa Eystein Eggen til sin kone da de var på vei til fjernsynsstudio sammen med Gundersen som
hadde overrakt blomster fra Oslo Arbeiderparti, og pekte på klistrebildet av en kar i fullt AG3 firsprang. Bilde under med kamparenaen
avmerket med rød x). Folk stod på sine verandaer som på en gladiatorkamp i det gamle Roma, man skulle nesten trodd at de var senterpartister. For
offisiell ros fra justis og politi av fornærmede Skogstad/Eggen, se side 54.

Deltakerne i panelet var finansminister Per-Kristian Foss,h, som på direkten utbrøt : "Dette er også mitt ansvar!", Inga Marthe Thorkildsen fra SV, en
god støttespiller som personlig fulgte rettssaken, Per Sandberg fra Frp som mente de norske var for godtroende, Rune Gerhardsen, Arbeiderpartiet, som
lurte på hvorfor slike elementer som overfallsmennene fikk gå løse, samt Marit Arnstad fra Senterpartiet. Marit Arnstad var eneste paneldeltaker som
ikke kommenterte saken, men innskrenket seg til det bitre Bondepartiblikk som man ofte kan se hos familien når fristilte medlemmer får oppmerksomhet.

Arnstad er fra en av Trøndelagens mest kjente NS-familier, Arnstad fra Skatval. På Norges landbrukshøgskole banet Eystein Eggen vei for en ny giv i
Senterpartiet. Dokumentert blant annet på side 37 ( med covere på "Senit", SP's tidsskrift for politikk og kultur , utformet av EE ), side 47 (EE's tale på
Bygdeungdomslagets årsmøte ), side 50 og side 58 (grønnlysrakketten for Per Olaf Lundteigen og Lars Sponheim over "fy-fy-hinderet" og inn i operativ
rikspolitikk ). For den eneste virkelig grugne anmeldelse av Eystein Eggen bok "Gutten fra Gimle", se "Nationen" på side 15.

Anne Enger Lahnstein, Senterpartiet ble valgt inn på Stortinget med meget velvillig bistand fra det miljøet som Eystein Eggen hadde skapt på Ås. Det første Lahnstein
gjorde på tinget var å alliere seg med sin mentale skjebnefelle mr. Hougen for å holde EE utenfor den organisasjon EE selv hadde skapt ( Afghanistanhjelpen,
se lenke til side 50 ). Senere ble det verre.

"Då ho trengte ns-barna, då var dei gode nok," kommenterte Eysteins Eggen gamle lærer professor emeritus Magne Skodvin. Lahnsteins har sin politiske
teft fra sine forfedre på Båstad, Trøgstad i Østfold, et ættereir som var pott og panne i lokalpolitikken fra formannskapsloven ble innført i Trøgstad
i 1836, og som trynet med Nasjonal Samling og full vikingestil i 1945. Mer om dette i Volapuks nyttårsintervju med Eystein Eggen, oppdatert sommeren
2000. Anbefales ( lenke ).

Ikke meget riksmål på denne NS-plakaten fra 1943, men til høyre er Eystein Eggen i hallen på hotell Bristol i Oslo. "Der kjem svikaren i fine byklær,"
bemerket stortingsmann Lundteigen på gata utenfor; Eystein svarte sin gamle venn og kampfelle med at Senterpartiet var så skuggeredd for sin egen
historie at partiet skulle vært forbudt ved lov.

Svar i Aftenposten 14.12.04 fra professor Olav Rovde, Høgskolen i Telemark, på Eystein Eggens kronikk ( lenke til side 73 ). Det var Rovdes stikkord
"samnorsk" som ga debatten en ny retning, og kastet lys over den historiske vankunne som hadde ført til at at raddiser med post mortem glød og iver
forsvarte det som Arbeiderbladet på lederplass i 1938 kalte "ein flokk heil-og halvfascistar" ( se nedenfor). Rovde har også greidd å føre i pennen
Norges bondelag sin krigssaga, slik Eystein Eggen i sin studietid fikk den gjenfortalt av gårdbruker Olav Raastad i Vågå ( nabo til Håkenstad, lenke
til side 72 og side 43 der også Eggens svar til Rovde står ). Amund Venger, Eidsvoll, Eysteins kamerat fra Landbrukshøgskolen, gjorde en dugende jobb i
historienemda til Bondelaget, der Venger og hadde vært generalsekretær.

Eystein Eggen svarer skolehistorikeren Aslak Helleve, Norheimsund, 15.1.05

Valle i Setesdal, bygda der Nasjonal Samling under krigen hadde størst oppslutning, med Tolga på andreplass. Den intelligente leser vil legge merke
til den topografiske likheten med Hov i Ålen øverst i Gauldalen, Eystein Eggens mødrene base ( se sidene 48, og side 49 , og sidene 52 - 57 ). Rike
heter grenda midt på sletten i Valle. Derfra kom "Rike-folket". De var ankerfestet i Valle NS. Om forfatteren Knut Hamsun og garmofolket fra Garmo
i Gudbrandsdsdalen, se side 41.

Ladejarlen og de skriftlærde, samt Lade kirke hvor hans etterkommere gikk sin botsgang.

En stubb fra "Hirdmannen" 2.5.1942 som gjenspeiler Rike- Garmo og hovsfolket sin forestilling om å nedstamme fra sagatidens haulder.

Far min og eg. Sønn av stortingsmann Einar Stavang, professor dr. juris emeritus Per Stavang verner 6.2.05 sin fars ettermæle i Aftenposten og får
svar fra Eystein Eggen. Per Stavang har skrevet en utmerket bok om "Storting og regjering", der grunntanken er at en borger kun vinner fram mot staten,
dersom han har medhold i Stortinget.

Bonden på Båstad ( Landsteins familie ) ga bilen sin til Den norske Legion, men Anne Enger Lahnstein turde ikke gi statsstipend til Eystein Eggen. Fritt Folk

side 73 side 75