AKTUELL
KULTURNYHET

 

 

 

Volapüks kultursenter i Kruses gt. 7 og 9 på Frogner i fare

 

Her kan du finne avisartikler, faktaopplysninger, pressemeldinger , støtte erklæringer ol.

_______________________________
Oppdatert 6.12.00
 
 

Denne siden vil bli kraftig oppdatert fremover

 

Siste utvikling Volapük og Kruses gt. i Stortinget

 

Generell informasjon

Volapük har gjennom ti år bygget seg opp til å bli landets viktigste litteraturscene og som formidler av ny uetablert kunst - og kultur. Vi har gjennomført mer en hundre større enkeltstående kulturarrangement. Sytten større festivaler, herunder den største norske poesifestival de senere årene i 1996, flere større teater-, musikk-, litteratur- og filmfestivaler. Vi har presentert mer enn 10000 norske og utlandske kunstnere, etablerte som uetablerte. (Her er noen av navnene på de som har vært hos oss. ) Det er ingen tvil om at Volapük er en kulturinstitusjon av nasjonal verdi. Derfor må kulturministeren gripe inn og redde stiftelsen og de verneverdige husene i Kruses gt. 7 og 9. Selvaagbygg står på sitt og har uttalt til pressen at det ikke er noe å forhandle om: Vi skal ut den 28. juni 2000. Volapük jobber nesten like mye med andre kunstuttrykk, som musikk, billdekunst, teater, film og performance.

Kampen for å beholde et viktig kultursenter og to av Norges mest verneverdige sveitservillaer har nå vart i ni måneder. Selvaaggruppen har etter å ha eid husene i 30 og 40 år bare hatt et mål, nemlig rive eiendommene og bygge sytti terraseleiligheter med en profittramme på flere hundre millioner. I hele denne perioden har de ikke på noen vesentlig måte vedlikeholdt husene selv om de gang på gang har tapt retten til å rive. Da vi overtok husene i 1989 stod taklukene oppe i nr 9. vannet fosset inn over lang tid. Uansett hvem som åpnet de, har det bare tjent en sak, nemlig riving.

Dessuten vitner den manglende vedlikeholdelsen om en fullstendig mangel på å kjenne igjen og ta vare på nasjonalekulturelle verdier, representert i husenes meget spesielle arkitektur som representerer en viktig del av Norges nasjonale kulturelle arv. Selvaagbygg har vist seg fullstendig likegyldige til dette. Senest i 1998 forsøkte de seg på å få en ny rivingstillatelse. I følge Selvaagruppen så har de ikke tenkt å restaurere husene, men at de håper de kan repareres til en viss standard for en eller annen form for " lett næringsvirksomhet. " Det er ikke snakk om en fredet standard. Hadde Selvaaggruppen hatt ærlige intensjoner hadde de henvent seg til oss og Bydel 1 som trenger et kulturhus for å inngå en leiekontrakt. De er godt orientert om behovene både fra kommunen og Volapüks side. Vi tror at de har tenkt å foreta en overfladisk oppussing og så leie ut husene til firmaer som ikke vil heve standarden og håpe på rivingstillatelse om ti til tyve år. Selvaagbygg har mistet enhver troverdighet som eier av husene.

Vi har i elleve år vedlikeholdt, varmet opp og brukt husene kulturellt og sosialt. Mer enn 10000 kunstnere har opptrådt her, titusenvis av folk har brukt dem; publikummere og kunstnere. Volapük ble i 1999 nominert til Maihaugeprisen for vårt arbeide med å ta vare på eiendommene av Oslo/Akershus Fortidsminneforening.

 

Vi oppfordrer alle kunst og kulturinteresserte, organisasjoner og kunstnere og sende eget brev til Selvaagbygg om å snu i saken og leie ut husene til oss evnt. overdra de, men da uten tomten. AS Selvaagbygg v/ Ole Gunnar Selvaag, Holmenveien 5 0319 Oslo Tlf. 22 92 42 00

 

 

Artikler, Radiointervjuer, pressemeldinger, artikler og brev.

 

Send en protestmail til Selvaag bygg as v/ Konsernsjef Ole Gunnar Selvaag.

 

Se noen av navnene på kunstnere som har opptrådt på Volapüks scener.

 

Støtteærklæringer, brev til Kulturministeren osv.

Se egen side.

 

Siste nytt

Se egen side.

 

Artikler så langt:

Klassekampen torsdag 6.4.00

Dagsavisens artikkel om Volapük 08.04.00

Aftenposten mandag 11.04.00 om Volapük

Aftenpostens lederkommentar torsdag 13.4.00

Morgenbladets redaktør Truls Lies lederkommentar fredag 14.4.00 med tegning.

Oslo Vest, lokalavis tirsdag 25. april

Aftenposten, 27.04.00 debattinnlegg av Michela Spandow

 

Radiointerjuver

 

NRK P1 Østlandssendingen mandag 3.4.00

Radio Nova mandag 3.4.00

NRK Radio P2 Kulturedaksjonen Kulturbeitet torsdag 6.4.00

RadiOrakel fredag 7.4.00

NRK P2 Kulturbeitet mandag 10.04.00

NRK P3 mandag 10.04.00

 

Tv opptredner

Metropol Live Mandag 10.04.00 kulturdebatt med Grünerløkka Lufthavn og byråd Bård Folke Fredriksen.

 

Pressemeldinger:

Volapüks siste og oppdaterte pressemelding.

Selvaags første pressemelding.

 

Brev:

Volapüks brev til statsråden.

Selvaags advokats utkastelsesbrev til Volapük

Volapüks første brev til Selvaags advokater 28.04.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert 06.12.2000